Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede majorarea, de la 48 de ore la 15 zile, a perioadei în care persoa­nele pot plăti valoarea amenzilor la jumătate. Legea îşi propune eficientizarea şi facilitarea procesului de achitare a contravenţiilor.
„Prezenta lege reglemen­tează măsuri pentru facilita­rea achitării amenzilor con­- travenţionale prin constitu­irea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor. (…) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”, se arată legea adoptată, decizional, de Camera Deputaţilor, pe 27 iunie, şi promulgată vineri de preşedintele Klaus Iohannis.
Actul normativ mai prevede deschiderea unui cont unic la Trezoreria Statului unde vor fi centralizate toate sumele încasate din amenzi. Actul normativ mai prevede ca timpul pentru achitarea amenzii, la jumătate din suma, să crească de la 48 de ore, la 15 zile.
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, „contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate”.

Recomandările redacției