Preşedintele Traian Băsescu a promulgat joi Legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului care modifică şi completează Codul fiscal.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pe 22 ianuarie, Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Şeful statului a mai semnat joi următoarele decrete:

– decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;

– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1 – 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă;

– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA – S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent;

– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea Alin. (2) al Art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din Municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007;

– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la Art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat;

– decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea Art. II Alin.(2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii;

– decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea Art. III Alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Şişeşti’;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la Art. II Alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012;

– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

 

Recomandările redacției