OLYMPUS DIGITAL CAMERA Cheltuirea banului public cu rost, cu bună credinţă şi mai ales  ştiinţă, adică acolo unde investiţia are cel mai mare efect pentru binele public este una dintre marile provocări ale oricărei admi­nistraţii. În fond asta ar trebui să fie scopul final al politicii, fie ea la nivel local sau central. Binele cetăţeanului,  o interacţiune dacă nu prietenoasă în sensul operativităţii, măcar civilizată cu  chestiunile administrative. Preşedintele executive al PC Arad, Leo Aslău are documente emise de către Camera de Conturi în care se face un raport cu privire execuţia bugetară în anii precedenţi. Mai clar spus este vorba despre sume foarte importante de bani,  din bugetul local care nu s-au cheltuit cel mai judicious. Asta ca  să folosim un eufemism.  În document se spune: ,,Ma­nagementul proiectelor elaborate şi finanţate din surse bugetare nu s-a organizat şi condus ca un proces de  ela­borare, administrare şi evaluare a pro­- iectelor şi programelor în cadrul enti­tăţii şi între structurile organizatorice ale acesteia, nefiind efectuată în mod optim o analiză eficientă în vederea cunoaşterii resurselor. (…) În acest sens s-a reţinut faptul că cheltuielile  efectuate în perioada 2007 -2012 pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi altor studii  aferente obiectivelor de investiţii potrivit prevederilor art. 46 (2) lit.c  din Legea 273/2006 s-au concretizat în documentaţii   de proiectare  care sunt aferente unor investiţii neîncepute, sistate sau care nu au mai fost puse în funcţiune. Primăria Municipiului Arad deţine un număr de 47 de documentaţii în sumă totală de 13, 62 mili­oane de lei  pentru obiective care nu au fost începute spre a fi materializate în investiţii finalizate  şi puse în funcţiune la data prezentului audit.”
Mai departe în acelaşi raport se spune că ,,în ce priveşte SF- Modificare structură traversare Pod Traian se constată că finaţarea nu a fost aprobată de ADR Vest.” Prin urmare rezultă că pentru cuprinderea acestor proiecte în lista de investiţii  nu s-a efectuat o analiză ri­guroasă a obţinerii posibilităţii de fina­n­­ţare a obiectivelor de investiţii cu con­se­- cinţă în imobilizarea unor importante fonduri publice în sumă de 629.899 lei, afectând bugetul local, în condiţiile în care în datoria publică a a bugetului local unitatea administrative teritorială înregistra un efort financiar de a achita creditele rambursabile angajate pentru diverse obiective de investiţii. În finalul raportului se spune că până la finele acestei luni ,,ordonatorul de credite va  comunica la Camera de Conturi Arad, data şedinţei C.L.M . Arad, în care a fost prezentat raportul de audit…”
Leo Aslău susține că acest raport nu a fost dat publicităţii niciodată.  ,,Avem aşadar investiţii care nu au mai prins viaţă. Primăria Arad a plă­tit trei milioane de euro pe proiecte care au murit pe hârtie. Iar asta în condiţiile în care avem printer cele mai mari impozite şi taxe din ţară. Eu fac parte din mediul de afaceri. Ştiu cum se fac banii şi ştiu cum e să am responsabilitatea unor salarii. De asemenea am semnale clare că investitorii vor ocoli Aradul cu ase­menea taxe.“
Aslău spune că a acţionat în numele Partidului Conservator şi lucrurile nu vor rămâne  doar aşa, dacă nu se va primi un răspuns clar, din partea organelor abilitate în această privinţă.
Gabriel Constantinescu

Recomandările redacției