LiaConsilierul PC Lia Ardelean a depus un proiect de hotărâre de consiliu pentru reducerea preţului gigacaloriei plătit de arădeni. Mai precis, Lia Ardelean cere majorarea subvenţiei pentru gigacaloria furnizată populaţiei la 25 la sută. Asta, în condiţiile în care între 55 şi 60% dintre locuitorii municipiului se încălzesc în sistem centralizat, iar mulţi dintre ei nu mai pot face faţă facturilor. „Numeroasele solicitări din partea arădenilor care nu mai pot suporta actualul preţ foarte mare al gigacaloriei necesită imperativ reducerea cuantumului acesteia. Costul vieţii zilnice a crescut în permanenţă în ultimii ani, iar Consiliul Local Municipal Arad nu poate să rămână indiferent, trebuie să ţină cont de nivelul de trai al arădenilor în actualul context dificil economico-social. De asemenea, trebuie să ţinem seama de principiul suportabilităţii preţurilor utilităţilor de către consumator, prevăzut de Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. După cum se ştie, arădenii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire suportă unul dintre cele mai mari niveluri ale cheltuielilor de întreţinere din ţară, fapt ce i-a determinat pe foarte mulţi să recurgă la măsuri radicale, precum neutilizarea efectivă a încălzirii şi a apei calde, fapt ce le afectează drastic nivelul de trai, sănătatea şi, nu în ulti­mul rând, igiena personală”, se arată în expunerea de motive a proiectului iniţiat de Lia Ardelean.
400 de asociaţii au restanţe
Aceasta mai spune că aproximativ 400 de asociaţii de proprietari au restanţe foarte mari, unele chiar fiind în imposibilitate de plată, acestea urmând să intre în sezonul rece cu datorii la CET-H de aproximativ 1,4 milioane lei. „Preţurile mari la energia termică au ca efect direct numeroasele debranşări ale arădeni­lor de la sistemul centralizat de energie termica, fapt ce determină majo­ra­- rea pierderilor la furnizor – CET-H, pe actualul sistem de transport şi distribuţie al agentului termic, crescând astfel ineficienţa sistemului. Din cauza pierderilor se produce o reacţie negativă în lanţ, fiind înregistrate perturbaţii majore ale furnizorului de energie în circuitul de încasare – aprovizionare cu materii prime. Din acest motiv, furnizorul se află adeseori în imposibilitatea plăţii la timp şi în totalitate a acestora, calcularea penalităţilor”, susţine consilierul PC.
În încheiere, Lia Ardelean, îi lansează o provocare lui Gheorghe Falcă, nu fără a trimite o săgeată înspre acesta. „Am de­pus şi în toamna trecută un proiect de hotărâre cu acelaşi scop ca şi cel pre­zent, respectiv creşterea subvenţiei pentru căldura furnizată arădenilor. Atunci domnul primar a fost receptiv şi a acordat o subvenţie de 5%, un procent mic, dar totuşi important pentru oameni. Acum, având în vedere că şi-a anunţat candidatura la Preşedinţia României, îmi exprim speranţa ca primarul Aradului va fi mult mai darnic şi va majora semnificativ subvenţia acor­dată arădenilor”, încheiat  Lia Ardelean.

Recomandările redacției