Și liceenii trebuie să învețe despre cum pot lucra în siguranță când își vor găsi un serviciu, cu atât mai mult cu cât vor opta pentru meserii ce presupun muncă fizică. De această părere au fost reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) care derulează o campanie în școlile arădene. Cei de la ITM vor să promoveze introducerea în școli a unei discipline legate de securitatea și sănătatea muncii

Pe parcursul anului școlar 2018 – 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, în colaborare cu șase unităţi de învăţământ arădene, a desfășurat o campanie ce s-a adresat elevilor din licee și școli profesionale, denumită „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”.

„Campania a avut ca obiectiv pricipal educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii, cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur. Principalii actori implicați în această campanie, au fost elevii și cadrele didactice din șase licee și școli profesionale arădene, acțiunea întreprinsă adresându-se atât celor din filiera teoretică cât și celor din filierele tehnologice și vocaționale“, a spus Ecaterina Isac, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

Astfel, elevii au participat la cursuri tematice, în cadrul prezentării punându-se accentul în primul rând pe importanța dobândirii de cunoștințe suplimentare în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale, dat fiind faptul, că următorul pas al liceenilor și al elevilor din școlile profesionale va fi către piața muncii.

Cursurile s-au desfășurat în prezența inspectorilor de muncă. Aceștia au ajuns la concluzia că atât elevii, cât și cadrele didactice din aceste școli au manifestat interes față de cursuri

„Convingerea unanimă a fost că este necesară și utilă introducerea disciplinei «Securitate şi Sănătate în Muncă» în învăţământul preuniversitar, întrucât constituie o componentă cheie în dezvoltarea unei culturi de prevenire a riscurilor, prin informarea şi educarea tinerilor – viitori lucrători, cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă“, a mai precizat conducerea ITM Arad.

Recomandările redacției