OLYMPUS DIGITAL CAMERALiceul Tehnologic „Iuliu Moldovan”, alături de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad, a organizat un exerciţiu de alarmare în cazul unui incendiu.
Exerciţiul de alarmare-evacuare a fost executat în ipoteza unui incendiu la cabinetul de biologie al şcolii. Copiii au fost informaţi cu privire la comportamnetul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu şi anumite pericole la care pot fi expuşi (ne­cesitatea de a se deplasa cât mai aproape de podea în încăperile cu fum, semnificaţia uşilor închise ca protecţie contra propagării fumului şi căldurii), stingerea focului de pe îmbrăcă­mintea incendiată, cu o haină sau prin rostogolire pe podea.
Personalul de serviciu a declanşat alarma prin soneria proprie printr-un semnal sonor distinct. Secretara şcolii a anunţat incendiul la 112, personalul de întreţinere a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi a efectuat o cercetare suplimentară a sălilor de clasă şi a toaletelor. „Elevii au părăsit clădirea sub supravegherea profesorilor, evi­tându-se panica şi folosindu-se toate căile de evacuare şi salvare, fără pericole. Au fost evacuate 11 clase de liceu, în total 242 de elevi şi 29 cadre didactice şi 20 personal auxiliar. Eva­cuarea s-a făcut în trei minute de la declanşare alarmei, pe locul de adu­nare stabilit, adică pe terenul de sport, în condiţii de siguranţă“, ne-a declarat Maria Sisko, responsabilul PSI al liceului.
Elevii au fost conduşi la locul de adunare stabilit dinainte pentru fiecare clasă. Profesorii au efectuat prezenţa utilizând catalogul şi au anunţat rezultatul conducătorului exerciţiului. A fost expusă o prezentare privind folosirea mijloacelor de stingere- stingător P6 şi s-au prezentat principalele reguli de prevenire a incendiilor în unităţile şcolare.
(A.C.)

Recomandările redacției