OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrimăria Municipiului Arad a reluat licitaţia pentru desemnarea constructorului care va executa modernizarea Stadionului „Francisc Neumann”, în noul caiet de sarcini fiind prevăzută condiţia conform căreia constructorul să mai fi executat lucrări similare.
Astfel, prin Serviciul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) a fost lansată licitaţia pentru atribuirea contractului „Lucrări de mărire a capacităţii peluzelor Stadionului Francisc Neumann – modificări şi completări”.
În caierul de sarcini se solicită participanţilor la licitaţie, conform ce­rinţelor SEAP, să demonsteze că au executat lucrări similare de natura şi complexitatea celor ce urmează a fi executate, cu certificări de bună execuţie conţinând referiri la beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate, perioada în care s-a realizat contractul şi valoarea contractului pentru cele mai importante lucrări.
De asemenea, tribuna oficială va conţine toate spaţiile necesare bunei funcţionări a stadionului şi va avea un număr de 2.798 locuri (suprafaţa utilă -1.438 mp). Tribuna 2 va avea un număr de 3.982 locuri (suprafaţa utilă – 385 mp). Peluza Nord va conţine grupuri sanitare şi spaţii anexe cu rol tehnic sau nealocate funcţional şi va avea un număr de 2.902 locuri (suprafaţa utilă – 215,40 mp). Peluza Sud este structurată la nivelul parterului în două zone distincte, una publică pentru crearea de grupuri sanitare şi spaţii anexe şi o zonă privată cuprinzând spaţii de ca­zare. Peluza Sud are şi două etaje din care: etajul 1 care va conţine 23 unităţi de cazare şi etajul 2, care va fi alocat unor terase cu belvedere. Peluza sud va avea un număr de 2.902 locuri (supra­faţa utilă – 510,49 mp).
Terenul de fotbal va fi dotat cu garduri modulate de protecţie iar stadionul va fi dotat şi cu tabelă de marcaj şi siglă luminoasă.
Valoarea estimată a contractului este de 32 milioane de lei de lei iar data limită pentru depunerea ofertelor este 16 septembrie, ora 10.00.

Recomandările redacției