OLYMPUS DIGITAL CAMERAReprezentanţii Primăriei Munici­piului Arad au anunţat începerea procedurilor de licitaţie a locurilor de parcare marcate şi numerotate, din spatele blocurilor 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 şi 367 din Cartierul Micălaca.
Licitaţia se va organiza conform HCLM  439/2009, privind aprobarea „Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”.
Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din această zonă vor depune, la Primăria Municipiului Arad, camera 5 (Palatul Cenad), până la data de 06.09.2013, un dosar cu mai multe documente.
Dosarul trebuie să conţină o cerere tip, documente privind domiciliul/rezidenţa (copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire), copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţi­nute în proprietate sau folosinţă, documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat). De asemenea, la dosar mai trebuie să fie depus certificatul de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul, dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul, cupon de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensiona­rilor cu o pensie medie sub salariul minim pe economie şi o declaraţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.
Licitaţia va avea loc în 19 septembrie, la ora 09.00, în Sala Cinematografului Arta, de pe str. Vasile Alecsandri.
(Ş.M.)

Recomandările redacției