Concedierea salariaţilor pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical nu mai este interzisă. Angajatorii vor putea concedia angajaţii lideri sindicali, dacă aceştia nu îşi mai îndeplinesc atribuţiile de serviciu sau fac abateri grave.

„Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR) nr. 814/2015, începând de ieri, o prevedere din Codul Muncii referitoare la concedierea salariaţilor a devenit inaplicabilă. Decizia amintită face referire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. CCR a constatat, prin decizia publicată în decembrie 2015, neconstituţionalitatea dispoziţiei din Codul Muncii care stabileşte că este interzisă concedierea salariaţilor pe durata exercitării unei funcţii eligibile într-un organism sindical, cu excepţia situaţiei în care aceasta a fost dispusă pentru săvârşirea unei abateri disciplinare grave sau a unor abateri disciplinare repetate ori pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, suspendând timp de 45 de zile, de la data publicării, aplicarea prevederii neconstituţionale.

Scopul reglementării a fost acela de a proteja activitatea sindicală prin ocrotirea mandatului exercitat de reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor. Totuşi, judecătorii au apreciat că această prevedere instituie o interdicţie absolută, indiferent că există sau nu o legătură între activitatea sindicală desfăşurată şi motivele concedierii“, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

Concret, prevederea declarată neconstituţională obliga angajatorii să remunereze în continuare liderii sindicali, în anumite cazuri precum arestarea, inaptitudinea fizică şi/sau psihică, desfiinţarea locului de muncă, deşi aceştia nu-şi mai îndeplinesc atribuţiile de la locul de muncă.

Angajatorii nu au voie să concedieze, pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului primit de la salariaţii unităţii.

Astfel, de acum înainte, chiar dacă un salariat exercită o funcţie eligibilă într-un organism sindical, în afară de concedierea pentru abateri disciplinare, ori pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, contractul acestuia poate să înceteze de-acum din iniţiativa angajatorului, în mai multe cazuri. Este vorba de cazuri de arestare, inaptitudini fizice şi/sau psihice, necorespunderi profesionale, ori desfiinţărarea locului de muncă.

Recomandările redacției