Instituirea stării de urgență pe tot teritoriul României a redus considerabil posibilitățile de încasare a cotelor lunare de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, precum și posibilitățile de plată a facturilor lunare. „Venind în ajutorul asociațiilor de proprietari, domnul Mihai Mereuță, președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat din România, a solicitat printr-o adresă Primului-Ministru, ca perioada de grație pentru plata facturilor de utilități publice de către asociațiile de proprietari să fie de 180 de zile. În prezent, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevede termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor și un alt termen de 30 de zile de la data scadenței de la care se aplică penalități de întârziere, conform regulamentelor în vigoare“, a  precizat Dorina Lupșe, președinte  ULAL Arad. Totodată, în această perioadă critică, ULAL Arad încurajează comitetele executive și administratorii să întreprindă toate acțiunile de protejare a locatarilor din condomii împotriva contaminării cu noul virus COVID-19, ținând cont de următoarele aspecte:  asociațiile de proprietari au obligația să dezinfecteze suprafețele din proprietatea comună, în special mânerele ușilor de acces în bloc, mânerele ușilor uscătoriilor și pivnițelor, mânerele ferestrelor, balustradele, lifturile etc. Este bine ca la avizier să fie afișat numărul de telefon verde 0787 806 562 (luni-vineri, 8-20) al Direcției de Asistență Socială Arad pentru sprijinul persoanelor de peste 65 de ani, fără aparținători, izolate la domiciliu, din municipiul Arad.  Este foarte utilă afișarea la avizier și a numărului de telefon verde 0257-983 (luni-vineri, 8-20) al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Arad pentru sprijinul persoanelor de peste 65 de ani, fără aparținători, izolați la domiciliu, din județul Arad. De asemenea se va proceda la: afişarea la avizier a datelor de identificare ale contului bancar al asociaţiei de proprietari, cu solicitarea ca proprietarii să-l utilizeze pentru plata (precizând datele de identificare ale plății);  plata cotelor lunare de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari prin internet în contul bancar al asociației; evitarea pe cât posibil a contactului direct între persoane. Toate  informațiile și deciziile necesare vor fi comunicate locatarilor pe toate canalele de comunicare, inclusiv prin internet, precum și prin afișare la avizierul condominiului. Se va avea în vedere și modalitatea de  acționare în regim de urgență acolo unde au loc avarii. „Insist asupra faptului că în clădirile de tip condominiu, riscul de contaminare și răspândire a unei epidemii este mult mai mare, raportat la locuințele individuale. De aceea, este foarte important să se impună reguli stricte cu privire la sănătatea publică. Asociațiile de proprietari ne pot contacta la telefonul mobil 0740-458537, la adresa de e-mail: ulal_arad@yahoo.com sau prin Messenger“, a conchis Dorina Lupșe.  .

Recomandările redacției