Primăria Ghioroc și Societatea Numismatică Română – secția Arad organizează sâmbătă, în data de 9 noiembrie, de la ora 10, manife­s­tările prilejuite de aniversarea a 100 de ani de la darea în exploatare a liniei electrice Arad-Podgoria. Eve­nimentul va avea loc la sediul Pri­măriei Ghioroc.
În cadrul manifestării profesorul Virgil Valea va susține o conferință științifică iar Puiu Emilian Valea va vernisa expoziția de fotografii de epocă realizate de maeștri fotografi ai timpului.
(C.U.)

Recomandările redacției