O nouă săptămână, o nouă ședință a consilierilor locali municipali, o nouă listă interminabilă cu imobile supraimpozitate.

Consilierii arădeni au fost convocați pe data de 20 decembrie 2018 la o ședință publică extraordinară pentru a vota anumite proiecte, dintre care, aproximativ 260 se referă la clădiri care nu sunt îngrijite. Cu toate că se anunțau 276 de clădiri, acestea s-au mai redus puțin deoarecere s-au eliberat autorizații de construcție, ceea ce înseamnă că această supraimpozitare i-a speriat pe unii. Toate proiectele au fost aprobate, fiecare obținând 17 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”, din partea consilierilor Ionel Ciupe și Marin Lupaș.

În expunerea de motive, aceste majorări au survenit în urma prevederilor din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, care spune că „Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor”.

Prorietarii sunt obligați să își repare fațadele

De asemenea, conform prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, proprietarii clădirilor clasate ca monumente istorice au obligația să realizeze lucrări de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii.

Aceste majorări sunt în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care permite consiliului local să majoreze impozitul pe clădiri cu până la 500% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilan.

Prin clădire neîngrijită se înțelege clădirea aflată în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubră, faţadă nereparată/necurăţată/netencuită/nezugrăvită, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură, conform datelor primite de la Primărie.

Mai sunt câteva zile pentru a evita supraimpozitarea

Totuși, există o speranță pentru cei care vor să scape de aceste impozie, care nu va fi majorat dacă proprietarii acestora deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării clădirii şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la autoritatea publică locală începerea lucrărilor, până cel târziu la data de 31.12.2018. Deci, mai sunt doar 2 zile, 27 și 28 decembrie, pe lângă ziua de mâine, în care se mai pot răzgândi oamenii.

Recomandările redacției