În dimineața zilei de 17 iunie, ÎPS. Părinte Timotei, Arhiepiscopul eparhiei Aradului, însoțit de Arhid. Prof. Drd. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, a poposit în mijlocul credincioșilor din Parohia Chesinț, Protopopiatul Lipova, la invitația preotului paroh Florin-Dan Ardeuan.
La sosire, ierarhul a fost întâmpinat cu flori de către cei mai tineri dintre credincioși, de către un sobor de preoți în frunte cu Preaonoratul Părinte Nelu Mercea, Protopop de Lipova, de domnul primar al comunei Zăbrani, Marian Toader, de doamna director Ramona Ardelean și de enoriașii prezenți. A urmat cuvântul de bun venit și de prezentare succintă a istoricului parohiei adresat de părintele protopop, după care ÎPS. Părinte Timotei a mulțumit tuturor pentru primirea călduroasă, evidențiind buna chivernisire a parohiei și credincioșia dovedită de-a lungul timpului de oamenii locului.
În continuare s-a purces la binecuvântarea lucrărilor săvârșite la biserică în ultimii trei ani și jumătate, lucrări ce cuprind atât exteriorul bisericii (amenajarea curții cu pavaj și bănci, construirea unei troițe de lemn, a unui grup sanitar, întreținerea și vopsirea gardului și a acoperișului, facilitarea iluminatului exterior), cât și interiorul bisericii (înlocuirea ușilor de acces cu unele din lemn masiv sculptat, înlocuirea Sfântului Chivot, a Crucii Răstignirii, achiziționarea de prapori funerari și icoane, lucrări de restaurare a scaunelor și a iconostasului). Pe lângă toate acestea, au fost aduse renovări și restaurări și la casa parohială.
A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii, soborul de preoți fiind format, pe lângă cei amintiți, din pr. Teodor Farcaș (parohia Zăbrani), pr. Gheorghe Morar (parohia Macea), pr. Mircea Șirian (parohia Bătuța) și pr. Daniel Vasi, pensionar. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, condus de domnul Ion Ardelean, cântărețul parohiei și de strana formată din prof. Marius Lăscoiu-Martin (Seminarul Teologic Ortodox Arad), studentul teolog Raul Gligor și domnul Lucian Ves.

Cuvântul de învățătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,Grija lumească și providența divină” (cf. Rom. 5; Matei 6), exemplificând cu apelul la citirile zilei privind grija lui Dumnezeu față de întreaga creație și care vine în întâmpinarea îngrijorării pe care omul o arată pentru viața proprie, înțelegând cele necesare hranei, îmbrăcăminții și adăpostului, de asemenea, cerințelor societății. Providența sau pronia veghează neîncetat asupra rânduielilor pentru a fi în deplină armonie, depășind în acest cadru posibilitățile omenești, oricât de mari ar fi acestea, pentru care lucru creștinii, având această încredințare, găsesc și temeiul conlucrării cu harul dumnezeiesc spre mântuire, călăuzindu-și viața cu înțelepciune, potrivit și îndemnului imnului heruvimic ,,toată grija cea lumească să o lepădăm”, fără a uita virtutea eforturilor continue spre lucrare sfântă. Ierarhul arădean a evidențiat în context mai larg și grija credincioșilor parohiei pentru întreținerea locașului de cult.

Pentru meritele sale aduse spre slava lui Dumnezeu și a Bisericii, părintele paroh Florin-Dan Ardeuan a fost hirotesit la momentul potrivit întru iconom stavrofor și i s-a citit și înmânat hrisovul de către părintele protopop. La sfârșitul slujbei, părintele paroh a adus cuvinte de mulțumire către ÎPS Timotei, către preoții prezenți și au fost evidențiați credincioșii care au contribuit la înfrumusețarea locașului de cult.

Ziua a fost încununată cu sfințirea muzeului parohiei, inaugurat cu această ocazie. Chiriarhul a vorbit despre importanța unui așezământ cultural care să cuprindă și un spațiu muzeal cu exponate aparținând în bună parte bisericii, astfel dovedind contribuția acesteia la desfășurarea vieții obștești în decursul vremii.

Muzeul format din lucruri donate de săteni conține piese vestimentare, obiecte casnice, unelte și poze vechi din satul Chesinț, strânse cu mult efort de către prof. Florina Sorohan, la inițiativa părintelui paroh. La final a avut loc agapa frățească.

Prof. Marius Lăscoiu-Martin,

fiu al satului

Recomandările redacției