acteÎn vederea evitării situaţiilor neplăcute în care cetăţenii pot deveni contravenienţi pe linie de evidenţă a persoanelor, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica termenul de valabilitate al actelor de identitate.
În acest sens, persoanele care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirate sau ale căror documente sunt pierdute, distruse ori deteriorate că este necesar să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care este arondată localitatea de domiciliu, eliberarea unui nou document de identitate.
În ceea ce privesc documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate, acestea sunt: cererea tip pentru elibe­- rarea actului de identitate; certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul de deces al soţului decedat, original şi copie ( după caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit (după caz); chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei; timbru extrajudiciar în valoare de 5 lei sau documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
Persoanele care nu au posibilitatea de a prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru eli­be­- rarea cărţii de identitate vor fi puse în legalitate cu cărţi de identitate provizorii.

Recomandările redacției