parcariPrimăria municipiului Arad va scoate la licitaţie zeci de locuri de parcare amenajate în cartierul Aurel Vlaicu, acestea urmând să poată fi închiriate din luna septembrie.

Locurile de parcare au fost amenajate la blocurile X1, X2, X3, X4, X5, X 6 şi X 42.

Licitaţia se va desfăşura conform “Regulamentului de atribuire sau licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Arad”, aprobat de Consiliul Local Municipal.

Licitaţia va avea loc în 18 septembrie, ora 09.00, în sala cinematografului Arta, de pe str.Vasile Alecsandri.

Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din această zonă vor depune, la Primăria Municipiului Arad, camera 5 (Palatul Cenad), până în 12 septembrie, dosarul care trebuie să conţină cererea tip, documente privind domiciliul/rezidenţa (copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire), copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau folosinţă, documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului (contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat).
Pentru persoanele care beneficiază de gratuitate la închirierea locului de parcare este necesară depunerea la dosar a certificatului de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul, dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul, cupon de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor cu o pensie medie sub salariul minim pe economie, declaraţia pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

 

Recomandările redacției