parcari[1]Primăria Arad va scoate la licitație mai multe locuri de parcare în cartierul Aurel Vlaicu, acestea fiind amenajate, numerotate şi dotate cu dispozitive de blocare.
Conform unui anunţ al Primăriei, în ziua de 30 octombrie, la ora 9.00, în sala Cinematografului Arta, va fi organizată licitaţia pentru locurile de parcare din spatele blocurilor Z 15, Z 23 şi Z 28.
Preţul de pornire la licitaţie va fi de 10 lei/lună pentru un loc de parcare.
Pentru participarea la procedura de licitare, trebuie depuse la Primăria municipiului Arad, camera 5 (Palatul Cenad), următoarele documente: cerere tip, documente privind domiciliul/rezidenţa:  copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparţinând asociaţiei de proprietari/locatari, act de donaţie sau moştenire, copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau folosinţă, documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, contract de comodat, certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dacă este cazul, dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul, cupon de pensie (soţ+soţie) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor cu o pensie medie sub salariul minim pe economie, decla­raţie pe propria răspundere că nu deţine garaj amplasat pe domeniul public.

Recomandările redacției