Pe lângă lucrările de anvergură,  despre care se poate vorbi doar cu finanţări mari, la Brazii au demarat încă în această perioadă şi lucrări mai mă­runte dar importande administrativ.
Viceprimarul Nicuşor Vasile Vesa ne descria câteva din aceste activităţi, chiar dintre acele care vor fi stringente pentru următorul sezon friguros.
„Am demarat lucrări de curăţenie stradală, de decolmatarea şan­ţurilor pluviale, de decolmaltare a podeţelor – unde este necesar. Încă de pe acum ne interesăm de procurarea lemnelor de foc pentru sezo­nul rece viitor, dar  ceea ce ne preo­- cupă cel mai serios şi continuu este crearea unor noi locuri de muncă. Intenţionăm să constituim o socie­tate comercială – pentru debitarea lemnului – care va fi în subordinea consiliului local şi prin care vom înfiinţa câteva noi locuri de muncă. Avem aproape 1.000 ha de pădure şi dorim să ne aducă un anumit profit“ – ne preciza vicele din Brazii.

Recomandările redacției