Lovitură pentru Direcţia Silvică: Judecătoria Făgăraş a respins cererea de revizuire a dosarului Nadăş

0
440

Au trebuit să treacă aproape trei ani pentru ca Judecătoria Făgăraş să poată da o soluţie în ceea ce priveşte cererea de revizuire a dosarului Nadăş, cerere făcută de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprie­tate asupra terenurilor. Prima înfăţişare în acest dosar a avut loc pe 29 ianuarie 2014, însă cauza a fost amânată de nenumărate ori ca urmare a faptului că actele de care ar fi avut nevoie instanţa să se pronunţe au fost ridicate de DNA Timişoara, în urma unei percheziţii făcute la Ocolul Silvic Privat Nadăş. Dar haideţi să vedem care este soluţia pronunţată săptămâna trecută de Judecătoria Făgăraş. „Respinge cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 657/ 2006 pronunţată de Judecătoria Ineu, astfel cum a fost precizată, formulată de revizuenta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad, reprezentată prin Prefectul judeţului Arad, în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală Tauţ pentru stabilirea drep­tului de proprietate privată asupra terenurilor Tauţ, Colţeu Mihai Alexandru şi Colţeu Viorica, ca inadmisibilă. Respinge cererile de intervenţie accesorie în interesul Comisiei Judeţene pentru stabi­lirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad formulate de intervenienţii Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Arad, prin reprezentant legal, Asociaţia Compo­sesoratul Nadăş prin preşedinte Rad Nicolae, Drila Floare, Hurezan Maria, Duma Ana, Drila Popovici Ovidiu Teodor, Corbacer Teodor Avram, Biriş Mihai, Pui Teodor, Manciu Maria, Popa Eva, Popa Iena, Pui Eva, Crişan Brânduşa, Crişan Teodor, Rad Corneliu, Sarb Maria, Ardelean Florica, Stan Todor, Biriş Andrei, Biriş Brânduşa, Biriş Iovu, Biriş Ana, Pascalau Rodica Marioara, Pascalau Eva, Pascalau Adrian, Horga Teodor, Horga Raveca, Horga Iosif, Pascalau Avram, Hurezan Ana, Hurezan Rodica Angelica, Conta Floare, Conta Ioan, Hurezan Petru, Tolan Ofelia Rodica, Ilota Ioan, Ladari Nicolae, Ladari Maria, Tudur Ioan, Hetco Teodor, Rad Nicolae, Drila Iovu, Gligor Ioan, Miculiţa Todor, Horga Ioan, Gligor Floriţa, Horga Gheorghe, Horga Florin Petrica, Vasonan Teodor, Vaida Ioan, Costea Ioan, Igaz Raveca. Obligă pe revizuenta Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad să plătească intimaţilor Colţeu Mihai Alexandru şi Colţeu Viorica suma de 10.584,81 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Respinge cererea intimaţilor Colţeu Mihai Alexandru şi Colţeu Viorica de obli­gare la plata cheltuielilor de judecată a intervenienţilor în interesul revizuentei Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad”. De menţionat că soluţia nu este însă definitivă, fiind cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. În aceste condiţii, reprezentanţii Prefecturii susţin că instituţia va depune recurs la Tribunalul Braşov, dar numai după ce soluţia le va fi comunicată.
Familia Colţeu spune că s-a făcut dreptate
În ceea ce-i priveşte, soţii Viorica şi Mihai Colţeu, proprietarii pădurii de la Nadăş, susţin că judecătorii de la Făgăraş au făcut dreptate. „Prin sentinţa civilă nr. 657/2006, pronunţată de Judecătoria Ineu în dosarul nr. 457/2006, ne-au fost re­trocedate, în baza Legii nr. 10/ 2001, în calitatea noastă de legatari universali ai numitei Mairovitz Ecaterina, terenuri situate într-o parte a extravilanului satului Na­dăş din judeţul Arad, fostă proprietate a defunctei Grosz Helena născută Weisz, succedată în drepturi de către moştenitoarea legală Mairovitz Ecaterina. Judecătoria Făgăraş a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de  Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad  împotriva subsemnaţilor, pentru revizuirea sentinţei civile nr. 657/2006. Cererea de revizuire, motivată pe dispoziţile art. 322 pct. 5 din Codul de Procedură Civilă anterior s-a întemeiat pe un pretins testament pe care l-ar fi lăsat defuncta Grosz Helena născută Weisz, prin care aceasta ar fi dispus de întreaga sa avere şi a cărui existenţă excludea posibilitatea formulării unor pretenţii succesorale de către alte persoane pe temeiul succesiunii legale, cum a fost cazul antecesoarei noastre de drept, Mairovitz Ecaterina. Respingerea ca inad­misibilă a cererii de revizuire înseamnă că  testamentul invocat de revizuientă nu a fost apreciat de instanţă ca un act relevant pentru schimbarea soluţiei pronunţate prin sentinţa civilă nr. 657/20106 a Judecătoriei Ineu. Constatarea lipsei de relevanţă a pretinsului testament pentru schimbarea soluţiei cuprinse în sentinţa civilă nr. 657/20056 a Judecătoriei Ineu conţine implicit şi aprecierea asupra lipsei de relevanţă a acelui testament pentru negarea calităţii succesorale a autoarei noastre, de succesoare legală a defunctei Grosz Helena”, susţin soţii Viorica şi Mihai Colţeu.
„Pădure lăsată fără pază”
Soluţia reprezintă o lovitură serioasă perntru cei care s-au opus reconstituirii dreptului de proprietate asupra pădurii de la Nadăş în favoarea familiei Colţeu şi în special pentru Direcţia Silvică Arad, condusă de Teodor Ţigan, instituţie care a făcut obiectul unor acuzaţii grave din partea reprezentanţilor Ocolului Silvic Privat Nadăş.
Încă din 2014, cei de la Ocolul Silvic Privat, acuzaţi la rândul lor că ar fi făcut tăieri ilegale spuneau că proprietarii pădurii nu au niciun interes să taie arbori nemarcaţi, deoarece activitatea de tăiere s-ar fi situat în toţi anii cu mult sub nivelul volumului tăierilor legale la care ocolul avea dreptul, astfel încât până la atingerea plafonului legal, proprietarii aveau posibilitatea să marcheze arborii respectivi. „Nu pădurarii ocolului silvic privat pot fi învinuiţi de astfel de fapte, ci persoanele cu funcţii de conducere şi de control în domeniul autorităţilor forestiere, care au luat măsuri ce au condus la lăsarea pădurii fără pază, tocmai cu scopul ca indivizi protejaţi de ele să comită astfel de fapte. Aceste persoane sunt Petru Şeran, inspector încadrat la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV) Oradea, cu locul de muncă la Inspecţia  Silvică şi de Vânătoa­re (ISV) Arad; Ioan  Jurcă, inspector încadrat la ITRSV Oradea, cu locul de muncă la ISV Arad; Ioan Oaida, inspector încadrat la IRSV Oradea, cu locul de muncă la ISV Arad; Octavian Nistor, inspector încadrat la  ITRSV Oradea, cu locul de mun­că la ISV Arad; Traian Alb, şef de district la Ocolul Silvic Beliu, jud. Arad; Felicia Erdei, inspector şef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoa­re Oradea; Nicolae Timaru, înlo­cu- itor temporar al Inspectorului Şef al Inspectoratului Teritorial de Re­gim Silvic şi de Vânătoare Oradea, ing. Ioan Raţ   de la Serviciul  control al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea; Teodor Ţigan, directorul Direcţiei Silvice a Judeţului Arad”, susţineau reprezentanţii Ocolului Silvic Privat Nadăş.
Membrii familiei care deţine pădu­rea de la Nadăş afirmau, tot în 2014, că Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea a dispus suspendarea fără termen a serviciului public cu specific silvic prestat de către Ocolul Silvic Privat Nadăş pentru terenurile cu vegetaţie forestieră aflate în proprietatea lor. Astfel, Direcţia Silvică Arad a desemnat  Ocolul Silvic Beliu să preia în pază pădurea. „Inspectorii Petru Şeran, Ioan Jurcă, Ioan Oaida şi Octavian Nistor,  încadraţi la ISV Arad, precum şi  numitul Traian Alb, şef de district la Ocolul Silvic Beliu, desemnat să reprezinte acel ocol silvic la activitatea de preluare a pădurii în pază, şi-au încălcat cu ştiinţă atribuţiunile de serviciu, în mod repetat, începând cu desfăşurarea neregulamentară a inspecţiei şi tergiversarea acesteia şi a predării-primirii pădurii în pază şi terminând cu înscrierea în actele de consemnare a rezultatului inspecţiei şi în actele de predare-primire în pază a unor date neconforme cu realitatea, cu scopul de a ne provoca pagube şi de a se utiliza datele despre existenţa acestor prejudicii ca argumente pentru invinuirea penală a noastră de comiterea unor infracţiuni, precum şi de a desfiinţa ocolul silvic privat”, se mai arată în scrisoare.
În continuare, Şeran, Jurcă, Oaidă, Nistor şi Alb  erau acuzaţi că ar fi săvârşit mai multe fapte de natură să prejudicieze ocolul.
„Au lăsat pădurea fără pază  în perioada 11.03.2014-19.03.2014. În data de 11.03.2014 ni s-a comunicat de către inspectorii ISV Arad, să întrerupem orice activitate, iar până în 19.03.2014 nu s-a prezentat nimeni din nici o structură a statului pentru a lua măsuri de pază, pădurea rămânând la mâna hoţilor. Această situaţie le este imputabilă atât inspectorilor ISV Arad, care trebuiau să-i mobilizeze pe cei de la Ocolul Silvic Beliu să-şi intre imediat în atribuţiile de pază, cât şi şefului de district Train Alb de la Ocolul Silvic Beliu, desemnat să efectueze operaţiunile de prelua­re în pază. E clar că s-a acţionat la înţelegere între aceste persoane, de a lăsa un timp pădurea fără pază, pentru ca în acest interval de timp hoţii de lemne înştiinţaţi de ei să comită nestingheriţi tăieri de lemne în mod ilegal şi sustragerea acestora, în cantităţi foarte mari. Modul neregulamentar, deci abuziv, în care s-a desfăşurat activitatea de inspecţie de către cei patru inspectori din cadrul ISV Arad a  constat în faptul că măsura suspendării  serviciului public cu specific silvic prestat de Ocolul Silvic Privat Nadăş a fost pusă în aplicare înainte de efectuarea inspecţiei de fond şi predarea-primirea pădurii în paza altui ocol silvic, deşi, aşa cum au apreciat inspectorii din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Silviculturii, care au efectuat o verificare la sediul Ocolului Silvic Privat Nadăş în data de 03.06.2014, suspendarea trebuia să se pună în aplicare după terminarea inspecţiei dispuse în vederea predării-primirii pădurii în pază, pentru ca în acest timp ocolul silvic privat să continue paza organizată cu personalul său şi să se prevină, astfel, lăsarea pădurii fără pază timp de opt zile şi efectuarea ulterior, de către Ocolul Silvic Beliu, a unei păziri formale până la terminarea inspecţiei (câte o tură cu maşina, la un interval de câteva zile, program pe care hoţii de lemne îl cunoşteau, acţionând în consecinţă nestingheriţi); nerespectarea de către inspectorii ISV Arad a prevederilor art. 21 alin. 1 din Regulamentul de pază a fondului forestier. S-au marcat pe seama pădurarilor Ocolului Silvic Privat Nadăş cioate descoperite începând cu  data de 20.03.2014, când a început inspec­ţia de fond, neţinându-se cont de faptul că din data de 11.03.2014 pădurarii încadraţi la S.C. Ocolul Silvic Privat Nadăş S.R.L nu mai aveau dreptul să efectueze paza, aceasta fiind asigurată de Ocolul Silvic Beliu din data de 19.03.2014, s-au marcat pe seama pădurarilor Ocolului Silvic Privat Nadăş cioate pe care nu s-a mai cunoscut aplicarea mărcii de către Ocolul Silvic Privat Nadăş, deoarece erau foar­te vechi, pădurarii noştri au fost făcuţi răspunzători pentru cioate proaspete nemarcate, fără să se ţină seama de faptul că ele puteau proveni de la tăieri operate de autori necunoscuţi în peri­oada în care pădurarii noştri nu mai aveau dreptul să efectueze paza, s-a refuzat în mod nejustificat reţinerea faptului că în unele unităţi amenajistice s-au modificat ilegal limitele, în anumite parcele s-au considerat cioate nejustificate ace­lea pe care nu s-a mai cunoscut aplicarea mărcii de către Ocolul Silvic Privat Nadăş din cauză că în timpul exploatării au fost trase lemne peste cioate şi s-a şters mar­ca, s-au considerat cioate nejustificate şi acelea şterse din cauza căderii peste ele a arborilor dezrădăcinaţi, s-au considerat cioa­­te nejustificate şi acelea situate în afara fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Privat Na­dăş, s-a aplicat marcajul ITRSV pe cioate care aveau deja marcajul ocolului silvic privat, s-a refuzat consemnarea separată a numărului de cioate care erau evident apărute după suspendarea servicului silvic, fără se se consemneze obiecţiunile formulate în acest sens de către pădurari chiar în timpul inspecţiei”, ne scriau atunci reprezentanţii Ocolului Silvic Privat Nadăş.
Aceştia mai spuneau că în timpul celor patru luni, cât a durat controlul de fond, paza pădurii a fost inexistentă, iar faptul că cioatele găsite în această perioadă au fost imputate pădurarilor de la Ocolul Silvic Privat Nadăş ar fi abuzuri indiscutabile.
Protejaţii directorului Ţigan au avut prioritate
Cei de la Ocolul Silvic Privat arătau cu degetul înspre Teodor Ţigan, pe care îl acuzau că a refuzat să-i angajeze  pe pădurarii şi pe şeful de district de la ocolul silvic privat  după ce s-a suspendat activitatea de pază prestată de ocolul privat, deşi personal era preluat de la Direcţia Silvică  Arad. Proprietarii pădurii susţineau că din acest motiv activitatea de pază a fost întreruptă  timp de luni de zile, până la încadrarea altor pădurari, „recrutarea acestora din urmă făcân­du-se din rândurile celor care aveau «protecţia» directorului direcţiei silvice, dar care nu erau pricepuţi în prestarea acestei funcţii, neavând nici o zi experienţă în domeniul respectiv”, după cum ne scriau reprezentanţii Ocolului Silvic Privat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.