gradina botanica maceaDespre Macea şi minunatul ei festival de umor intitulat inspirat „Gura Satului“ ştiu deja până şi copiii zonei, iar faptul că aici a „desenat“ şi cel mai rapid caricaturist al lumii – care a umilit şi computerele! – Ştefan Popa Popa’s, regele caricaturii, a ajuns să fie considerată aprope o situaţie de normalitate.
Primarul Ioan Mercea a considerat însă că nu este de ajuns şi a făcut demersuri – adică un proiect bine documentat – pentru a obţine fonduri europene nerambursabile, prin Măsura 313, pentru infiinţarea unui Centru de Informare Turistică în comună.
Locaţia lui a fost fixată în imediata vecinătate a Căminului Cultural şi a frumosului parc recent modernizat din zona centrală.
Acesta urmează să deţină evidenţa lărgită şi completă a tuturor obiectivelor turistice, a multitudinilor manifestărilor cultural-folclorice dar şi spirituale ale comunei dar şi a zonelor limitrofe precum şi modul cum se poate ajunge aici. Toată această enormă bogăţie informativă să fie apoi pusă la dispoziţia oricărui cetăţean european – prin mijloacele moderne de comunicaţie şi publicitare – care doreşte să viziteze această parte a Europei.
„Avem valori milenare inestimabile pe care noi le ignorăm – şi asta este elegant spus. Vorbesc aici de minunatul nostru folclor – şlefuit în peste două milenii de trăire neîntreruptă pe aceste plaiuri; de multitudinea de sărbători tradiţionale ori cu conotaţie religioasă – nedei, hramuri, sărbători locale specifice, festivaluri, târguri tematice ş.a. – unde pot fi admirate excepţionale costume populare; de spiritul inovativ dovedit în orice domeniu al traiului de zi cu zi; de frumoasele noastre monumente istorice realizate cu sudoarea înaintaşilor. Cât despre bogăţiile subsolului pe care nu le uti­lizăm – apa termală a zonei, tămăduitoare de multe suferinţe ar fi un bun exemplu. Despre toate acestea şi multe altele se va putea lua cunoştinţă prin funcţionarea acestui Centru, sau noi cel puţin aşa sperăm; prin urmare va creşte şi nu­mă- rul celor ce ne vor vizita. Dezvol­ta­rea turismului pe aceste coordonate ar fi o bună ocazie de înmulţire a lo­curilor de muncă din zonă“, ne spu­nea primarul Ioan Mercea.

Recomandările redacției