tribunal
În perioada săptămânilor aferente sărbătorilor de iarnă, respectiv perioada 22 decembrie 2014 – 09 ianuarie 2015, compartimentele Tribunalului Arad care desfăşoară activităţi cu publicul (Registratura, Arhiva şi Biroul de informare şi relaţii publice) vor avea program cu publicul de luni până vineri, între orele 08,30 – 10,30.
În ceea ce priveşte Judecătoria Arad, programul cu publicul privind activitatea de înregistrare a cererilor se va desfăşura de luni până vineri, între orele 800 – 1000, la camera 150, etajul I, iar compartimentul de arhivă va fi deschis publicului, de luni până vineri, între orele 0800 – 1000.
Începând cu data de 12 ianuarie 2015, compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul vor funcţiona după programul normal şi se va relua şi activitatea obişnuită de judecată.
„Numai procesele pentru care legea prevede procedura în regim de urgenţă urmează a fi soluţionate în perioada 22.12.2014 – 09.01.2015, restul acţiunilor urmând a se înregistra şi să primească termen de judecată ulterior datei de 09 ianuarie 2015”, preciza consilier Diana Dărăban, purtător de cuvânt în cadrul Tribunalului Arad.
Acţiunile care se vor judeca în perioada arătată mai sus sunt: – cauzele cu arestaţi preventiv în cauză, aflate în faza de judecată; cereri cu caracter urgent care vizează măsurile preventive, pentru cauzele aflate în faza de judecată; luarea în mod provizoriu a măsurilor de siguranţă cu caracter medical pentru cauzele aflate în curs de judecată – art. 245-248 Cod procedură penală; liberări condiţionate – art. 587-588 Cod procedură penală; schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală; alte modificări de pedepse (contopiri) – art. 585 Cod procedură penală; amânarea executării pedepsei – art. 589 Cod procedură penală; întreruperea executării pedepsei – art. 592 Cod procedură penală; contestaţii la executare – art. 598 Cod procedură penală; aplicarea legii penale mai favorabile – art. 595 Cod Procedură Penală; cereri formulate în baza Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; contestaţiile împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate formulate în baza Legii nr. 254/2013; prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002; rejudecarea în cazul judecăţii în lipsă – art. 466 Cod procedură penală; acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul în care există în cauză luate măsuri preventive; plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată formulate în condiţiile art. 2781 Cod Procedură Penală 1968, care se mai află pe rolul instanţelor de judecată.
În materie civilă: asigurare dovezi, autorizarea executării obligaţiei de a face, contestaţie la executare, executarea hotărârii înainte de termen, executarea fără somaţie, fond funciar, încetare executare silită, modificări acte constitutive persoane juridice, ordonanţă preşedinţială, poprire asigurătorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare provizorie, validare poprire, opoziţie la executare, pensie de întreţinere, tutelă, litigii de muncă, anulare cambie, cec, sau bilet la ordin declarat pierdut sau furat, cereri privind acordarea personalităţii juridice sau modificarea actelor constitutive ori a statutului persoanelor juridice, cereri prin care se solicită a se lua act de acordul de mediere, plasamente, plasamente de urgenţă, conflict de competenţă, acţiune posesorie.

Recomandările redacției