În ultima perioadă, interacțiunea la distanță, din motivele pe care le cunoaștem cu toții, a devenit din ce în ce mai folosită. E și acesta un pas spre digitalizare, dacă judecăm lucrurile într-o altă cheie. Trebuie să mai spunem că în ce privește achitarea obligațiilor fiscale, documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor transmise prin poştă sau la ghişee. Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale şi primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care dețin certificat digital calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV. „Persoanele fizice, care nu dețin un certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea și pe bază de nume de utilizator și parolă. Acestea, pentru a se înregistra în Spațiul Privat Virtual fără a mai fi necesară deplasarea pentru autentificare la sediile ANAF, au posibilitatea de a opta ca autentificarea să se realizeze în mediul electronic, în baza unor documente emise de Ministerul Finanțelor Publice sau ANAF“, punctează Călin Arusti, purtător de cuvânt la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad. Aprobarea înrolării în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator și parolă, se realizează prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor noi documente: notificarea privind destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (emise începând cu data de 05.03.2018), notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 09.10.2017). Serviciul Spaţiul Privat Virtual este uşor de accesat, direct din site-ul www.anaf.ro, este gratuit si disponibil 24 de ore din 24.

Recomandările redacției