liniiMunicipalitatea arădeană va derula mai multe investiţii care au ca scop aducerea la un nivel corespunzător a căii de rulare şi a reţelei de contact în condiţiile cerinţei de operare pe acestea a tramvaiului cu podea joasă.

Conform unui anunţ publicat de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, se doreşte întocmirea unui studiu de fezabilitate care să cuprindă tronsoanele rămase nereabilitate, care sunt situate în diverse zone ale municipiului şi fac parte din traseele liniilor de tramvai.

“În condiţiile cerinţei de operare pe acestea cu tramvaiul cu podea joasă, din cauza neconformării la cerinţele standardelor de gabarit, se impune o reabilitare care să aducă atât calea de rulare cât si reţeaua de contact la nivelul corespunzător standardelor de siguranţă în exploatare”, se arată în anunţul de licitaţie.

Tronsoanele în lungime totală de aproximativ 30.028,5 m pentru care se solicită întocmirea studiului sunt: Piaţa Podgoria – Pasaj Micălaca, Pasaj Micalaca-Vama Micalaca, str. Pădurii (Abatorului-Conduraşilor), Buclă linie tramvai Făt Frumos, Zona II-III Micalaca (Pasaj Micalaca – Bdul N. Titulescu –Bucla zona II-III), Pasaj Grădişte – Sere (str. Petru Rareş), Acces şi platformă de parcare tramvaie – Depou UTA, Sere Grădişte -CET Arad (Calea Zimandului), str. Dunării (Băile Termale –Buclă Gai), Ştefan cel Mare -Gara Aradul Nou, Acces şi platformă de parcare tramvaie – Depou Micalaca.

Prin tema de proiectare se solicită şi refacerea, redimensonarea şi amenajarea corespunzătoare a peroanelor staţiilor (gabarit, rampe de acces pentru persoane cu mobilitate redusă etc).

Pentru aparatele de cale necesare se va solicita fixarea acestora pe plăci de beton armat cu drenaj a apelor pluvial. Acestea vor avea sisteme de încălzire pentru înlăturarea efectului de ,,îngheţare”.

Reteaua de contact se solicită a se executa în soluţie “suspensie elastică” şi sistem de autocompensare pe toată lungimea tronsoanelor, aceasta nefiind reabilitată.

Reţeaua de cabluri de energoalimentare, în situaţiile care se vor reface, se va solicita ca alimentările să fie executate prin ,,centri de alimentare” echipaţi conform cerinţelor de siguranţă în exploatare, cablurile se se vor poza în trasee subterane, respectându-se condiţiile tehnice impuse de normativele în vigoare.

Valoarea estimată a studiului de fezabilitate este de 201.612 lei, iar data limita de depunere a ofertelor este 2 septembrie, ora 9.00.

În principal, transportul în comun în municipiu este asigurat cu tramvaie. Transportul în comun cu tramvaiul reprezintă în Arad o tradiţie care are o vechime de 100 de ani. Calea de rulare în timp a fost reabilitată şi extinsă, vagoanele de tramvai s-au reînoit şi urmează a se mai achiziţiona altele noi.

În perioada 2000 – 2014, reţeaua de linie de tramvai a fost reabilitată la nivelul a 34,5 km din cei 70 km existenţi. Lucrările au vizat calea de rulare, reţeaua de contact şi reteaua de energoalimentare, în ansamblu cu refacerea complecta a infrastructurii stradale. De asemenea, au fost reabilitate trecerile la nivel cu liniile tramvai în principalele intersecții fără a se interveni la rețeaua de contact.

Recomandările redacției