Mai puțin de 200 de angajări au fost înregistrate la ITM, anul trecut

0
468

Doar un număr de 197 de noi contracte de muncă au fost înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, în cursul anului trecut. Practic, acestea sunt angajările făcute pe tot parcusul anului 2016, la nivel de Arad. Mulți lucrători sunt fie în perioadă de probă și nu li s-a încheiat un contract de muncă, fie muncesc la negru.
Domeniile de activitate în care au fost negociate cele mai contracte au fost: industria prelucrătoare, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, acti­vităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; agricultură, silvicultură şi pescuit; trasnport şi depozitare; construcţii etc.
„Trebuie menţionat încă de la început că toţi angajatorii care au peste 21 de salariaţi încadraţi în muncă au obli­gaţia, potrivit prevederilor art. 229 alin. 2, din Legea 53-2003 – Codul Muncii, de a iniţia la nivel de unitate, negocierea colectivă. Sunt exceptaţi de la această regulă doar acei angajatori care au încadraţi în muncă mai puţin de 21 de salariaţi.
Precizăm că potrivit Legii dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei”, susține Ecaterina Isac, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.
Contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispo­ziţiilor legale, constituie legea părţilor.
Prevederi legislative de reținut
Pentru o mai bună înţelegere, ITM Arad redă definiţia contractului colectiv de muncă stipulată în Codul Muncii, la art. 229 alin. 1 ca fiind „convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.”
Contractele colective de mun­că se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, din strada Episcopiei. Anterior înregistrării la I.T.M. Arad a contractelor colective de muncă, inclusiv a celor cu personal plătit din fondurile publice, au loc consultări privind respectarea pre­vederilor legale, astfel încât să se stabilească în cuprinsul acestora, drepturi şi obligaţii numai în limi­tele şi în condiţiile prevăzute de lege.
În ceea ce  priveşte contrac­tele colective de muncă din sectorul bugetar se insistă în mod special asupra respectării preve­derilor art.138 din Legea 62/ 2011 a dialogului social respectiv ale art. 37 al.1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind sala­rizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. Precizăm faptul că în cazul în care se constată încălcări ale prevede­rilor legale sunt sezizate în scris părţile semnatare asupra neregulilor constatate.
Actele care trebuie depuse în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă (art. 143 alin. 2 din Legea 62/2011) sau a actelor adiţionale se regăsesc postate pe pagina de internet a ITM www.itmarad.ro, la secţiunea – contracte colective de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.