Mai sunt doar două zile pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

0
343

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), reaminteşte că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte până la data de 31 august 2016 (inclusiv), la centrul judeţean al APIA Arad (sau la centrul APIA în raza căruia au domiciliul stabil ori sunt arondaţi), în vederea vizării carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin mandatar/curator/tutore.

De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul / ele de arendare, actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/tutorelui, document coordonate bancare (opţional/recomandat), iar acolo unde este cazul – decizia comisiei de expertiză medicală actualizată pentru gradele de invaliditate I şi II în original şi în copie (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil).

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului; în acest caz, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi doar dacă până la 31 august 2016 moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

IMPORTANT! Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor judeţene ale APIA pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului 2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.