filocaliaFestivalul Filocalia promovează tema frumosului care este definitorie pentru a înţelege arta în general. Iisus Hristos a introdus în istoria omenirii toată bogăţia evanghelică a adevărului şi binelui şi împre­ună cu ea a dat la iveală şi o nouă dimensiune a frumosului: mesajul evanghelic este supraplin în acest sens. Frumuseţea este într-un anumit sens expresia vizibilă a binelui, aşa cum binele este condiţia metafizică a frumuseţii. Într-adevăr, Biserica are nevoie de artă, deoarece ea trebuie sa facă prezentă fascinanta lume a duhului, a invizibilului lui Dumnezeu şi deoarece frumuseţea artistică, reflectare în miniatură a Duhului lui Dumnezeu, este un semn al tainei prezenţei şi Întrupării, o invitaţie la a căuta chipul lui Dumnezeu, care s-a făcut vizibil în Iisus Hristos.
Festivalul de artă sacră „Filocalia” promovează valenţele ethosului ortodox reflectate în icoană, imnografie, muzică şi poezie religioasă. El îşi propune conceperea, planificarea, susţinerea şi realizarea unui program artistic complex şi cuprinzător spiritual: un atelier iconografic (coordonat de artista Angela Hanc, Uniunea Artiştilor Plastici din România), o expoziţie de icoane („Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei”, icoane făcătoare de minuni care au plâns; curator Dr. Ana Dumitran, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia), conferinţe despre dimensiunea miraculoasă a icoanelor athonite („Minunile icoanelor Sf. Munte Athos”; invitat Dr. Alexandru Mihail Niţă), viaţa duhovnicească athonită („Sfinţii Athosului, trecut şi prezent”; invitat Cuv. Părinte Dr. Patapie Kavsokalivitul, Muntele Athos) şi frumuseţea spirituală a icoanei româneşti („Icoana românească – artă scară şi mărturie istorică”; invitat Academician Marius Porumb, Director al Institutului de Arheologie şi Istorie al Artei, Cluj-Napoca), proiecţie de film documentar despre arta sacră din vechea Rusie („Arta scrierii cu lumină”, pictura lui Dionisie cel înţelept reflectată de creaţia artistului Yuri Holdin, Rusia; prezintă Dr. Elena Dulgheru) şi spectacol de teatru („Mă tot duc”, cu Oana Pellea şi Mihai Gruia Sandu), precum şi un concert de muzică bisericească ( „Bucuria Învierii”; invitat Grupul Stavropoleos, Bucureşti).
În faţa sacralităţii vieţii şi a fiinţei umane, în faţa minunăţiilor universului, singura atitudine potrivită este cea a uimirii. Datorită acestora, omenirea, după orice rătăcire, va putea să se ridice din nou şi să-şi reia drumul său. În acest sens s-a spus cu o profundă intuiţie că „frumuseţea va salva lumea”. Frumuseţea este cifrul misterului şi atenţionarea spre transcendent. Şi invitaţia de a gusta viaţa şi de a visa viitorul. De aceea, frumuseţea lucrurilor create nu poate satisface pe deplin, şi suscită acea nostalgie tainică după Dumnezeu, Frumusețea desăvârșită. Să ne însoţească Maica Domnului, cea „atotfrumoasă”, căreia nenu­- măraţi artişti i-au reprezentat chipul, iar marele Dante o contemplă în splendorile paradisului ca „frumuseţe, care dă bucurie / era în ochii tuturor celorlalţi sfinţi” . Arta contemporană să contribuie la afirmarea unei frumuseţi autentice care, ca o reverberaţie a Duhului lui Dumnezeu, să transfigureze materia, deschizând sufletele spre sensul veşnicului.
Strânsa legătură dintotdeauna dintre Evanghelie şi artă, dincolo de exigenţe funcţionale, implică invitaţia la pătrunderea prin intuiţie creativă în taina lui Hristos înviat şi, în acelaşi timp, în taina omului. Iisus Hristos nu numai că-l revelează pe Dumnezeu, dar „îl revelează pe deplin pe om omului”.
Dr. Teofan Mada,
directorul festivalului

Recomandările redacției