bacProbele de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română şi în limba maternă din cadrul exame­nului naţional de Bacalaureat au avut loc în perioada 10-14 iunie.
„La nive­lul judeţului Arad, probele de eva­luare a competenţelor în cadrul se­­siunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat – 2013 se susţin în 41 centre de evaluare. La prima probă au fost înscrişi 3.244 de candidaţi, dintre care au fost prezenţi 3.165, iar 79 nu s-au pre­zentat, din diferite motive. Dintre cei prezenţi, cei mai mulţi au obţinut punctajul maxim, respectiv utilizator experimentat, în număr de 1.983. Utilizator avan­sat au obţinut 807 candidaţi, iar cel mai mic punctaj, de utilizator mediu – 375. La aceste probe nu se acordă note de promovare, însă pentru a promova examenul de Bacalaureat este neapărată nevoie susţinerea lor“, ne-a declarat profesorul Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al Judeţului Arad.
Prezenţă 100% în rândul minorităţilor
În ceea ce priveşte prezenţa candidaţilor la cea de-a doua probă a examenului de Bacalaureat, respectiv eva­luarea competenţelor de comunicare orală în limba maternă, aceasta a fost de sută la sută. Toţi cei 140 de elevi s-au prezentat la această probă, care a fost susţinută în limbile germană, slovacă şi maghiară. Majoritatea candidaţilor, 102, au obţinut punctajul maxim, în timp ce doar nouă au fost declaraţi utilizatori medii. Un număr de 29 candidaţi au obţinut utilizator avansat.
În perioada 17-21 iunie se va desfăşura Proba D – evaluarea competenţelor digitale. La această probă sunt înscrişi 3.507 candidaţi, din care vor susţine proba 2.879. Astăzi vor susţine proba 1.172 candidaţi, mâine 946, în data de 19 iunie – 419, iar 20 şi 21 iunie 342 de elevi. Proba se desfăşoară în laboratoarele de informatică, pregătite conform metodologiei şi a procedurilor privind evaluarea competenţelor digitale. În cadrul probei se evaluează competenţele digitale ale elevilor, formate în cadrul orelor de TIC (cls.IX-X). Subiectele sunt elaborate pe baza fiecărui pachet studiat la orele de TIC.
Candidaţii trebuie să rezolve următoarele sarcini: fişa A – 15 minute cu conectare la Internet şi fişa B – 75 minute fără conectare la Internet. După evaluare, candidaţii pot obţine următoarele nivele de competenţe: începător – 11-30 puncte; mediu – 31-55 puncte; avansat – 56-74 puncte şi experimentat – 75-100 puncte. Candidaţii care obţin 0-10 puncte, primesc certificat de competenţe digitale doar cu menţionarea punctajului – fără nivel de competenţe.

Recomandările redacției