Mănăsatirea Maria Radna a intrat în reparații ca mai apoi să fie inclusă în circuitul turistic naţional şi interna­ţio­nal. Vor fi renovate Biserica şi Mănăs­tirea Maria Radna şi incluse în circuitul turistic, începând cu anul 2015.
Valoarea totală a investiţiei depă­şeşte 47 milioane de lei. Lucrările cu­prind restaurarea și reabilitarea clădiri monumente istorice categoria A și B, lucrări de pregătire a șantierului, lucrări de instalații pentru cladiri, de finisare, de construcții de drumuri, pentru conducte de alimentare cu apă, ascensoare și instalare de ascensoare.
Claudia Untaru Crețu

Recomandările redacției