Facultatea de Teologie din Arad caută o corespundere creatoare cu problemele din epoca noastră. Centenarul Marii Uniri este o sărbătoare și un prilej pentru a aminti, pentru a recupera amintirea trecerii lui Dumnezeu prin viața noastră națională și eclesială și a face din această trecere un motiv de mulțumire. Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, consiliul Facultății de Teologie Orto­doxă „Ilarion V. Felea” din Arad, s-a reunit în 29 ianuarie 2018, pentru a stabili agenda evenimentelor aca­demice și culturale pentru Anul Cen­tenarului Marii Uniri. Consiliul profe­- soral, sub coordonarea științifică a Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, a stabilit următorul program de manifestări:
Simpozion Naţional cu participarea Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română sub genericul: Biserica Ortodoxă Română şi Marea Unire de la 1918. Contribuţia teologiei arădene–30-31 octombrie 2018.
Editare volum științific de Studii Teologice-Istorice sub egida Centrului de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză pastoral-misionară al Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Titlul volumului: Teologia Ortodoxă Română în slujirea Bisericii şi a ideilor naţionale–editat până în 1 noiembrie 2018.
Concert de cântece patriotice şi folclorice sub genericul: Nu uita că eşti român, susţinut de cele două Coruri ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad în contextual conceptual al Centenarului Marii Uniri – Sala Palatului Cultural Arad, 13 noiembrie 2018.
Simpozion Naţional Studenţesc şi Masteral: Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la făurirea unităţii de neam şi de credinţă. Participă studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română – 14 mai 2018.
Simpozion Naţional al Doctoranzilor: Unitatea de credinţă în Biserica Ortodoxă. Aspecte dogmatice, religios-morale şi canonice. Participă doctoranzi din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română– 15 mai 2018.
Concert de Colinde susţinut de cele două Coruri ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad – Sala Palatului Cultural Arad, 12 decembrie 2018.
La acestea se vor adăuga și publicarea de articole şi studii pe tema Centenarului 1918-2018 în cadrul publicaţiilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, cum ar fi revista Teologia și publicaţia pastoral-misionară Calea Mântuirii.
Două momente de conștiință națională și eclesială
Comemorarea ne permite să ne amintim de unde venim și, făcând astfel, ne unim cu atâția care au țesut această istorie, această viață națională și eclesială în multiplele sale dificultăți, și cu siguranță n-au fost puține, comemorare care ne determină să descoperim în mijlocul drumului că poporul credincios al lui Dumnezeu n-a fost singur. Acest popor în pășire istorică s-a putut baza mereu pe Duhul care-l conducea, îl susținea, îl determina dinăuntru și din afară. Această amintire recunoscătoare care astăzi devine reflecție, însuflețește inima noastră. Redă viață nădejdei noastre pentru a trezi astăzi întrebarea pe care părinții noștri și-au pus-o ieri: Biserică, ce anume spui despre tine însăți?
Nu celebrăm și nu reflectăm două evenimente minore, a unității de credință și a unității de neam, ci suntem în fața a două momente de conștiință națională și eclesială puternice. O sută de ani ai de la înfăptuirea Marii Uniri înseamnă a celebra procesul de maturizare a unui neam și a unei Biserici particulare. Înseamnă a celebra viața, istoria, credința poporului lui Dumnezeu care merge pe acest pământ și care a încercat să „se înțeleagă” și să „se exprime” pornind de la propriile coordonate. Înseamnă a celebra cei o sută de ani ai unei credințe care încearcă să reflecteze în fața particularităților poporului lui Dumnezeu care trăiește, crede, nădăjduiește și iubește în pământul românesc. O credință care încearcă să se înrădăcineze, să se întrupeze, să se reprezinte, să se interpreteze în fața vieții poporului său și nu la margine.
Arhim. Teofan Mada

 

Recomandările redacției