Măsura prin care s-a putut accesa cea mai mare sumă de bani din fonduri euro­pene (2,5 milioane euro) este Măsura 322 – „Renovarea și dezvoltarea satelor”.
La auditul efectuat anul trecut la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) de către experții Comisiei Europene nu au fost propuse corecții financiare. Prin urmare proiectele intrate la finanţare şi-au urmat cursul firesc.
Dacă la nivel de ţară pentru Măsura 322 au fost depuse 3.225 de cereri de finanțare conforme şi doar 617 proiecte au fost contractate până la data auditului, zece dintre aceste finanţări au fost obţinute de arădeni.
Conform Oficului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Arad, la nivelul judeţului Arad, pe Măsura 322 au fost contractate zece proiecte,  în valoare totală  de 25 milioane euro.
Lista proiectelor finanţate prin FEADR prin Măsura 322 este următoarea: Archiş, Apateu, Covăsînţ, Dezna, Hălmagiu, Săvârşin, Seleuş, Şagu, Vărădia de Mureş şi Zădăreni, care se află în diferite faze: unele sunt proiecte finalizate, unele spre finalizare şi majoritatea în curs de derulare.

Recomandările redacției