Faptul că prin fonduri europene nerambursabile se poate pune în valoare uriaşul potenţial turistic al României – în general şi al judeţului Arad – în special a fost bine primit atât de administraţiile locale din comune cât şi de mulţi investitori privaţi.
Astfel, în cadrul investiţiilor prin PNDR, prin Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” (ce se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”) s-a impus ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii turistice a spaţiului rural.
Trebuie precizat că pentru acest obiectiv sunt disponibile fonduri nerambursabile ce pot fi accesate până în 2013, conform site-ului APDRP. De asemenea, e de reţinut că fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii. Proporţia finanţării este: contribuţia Guvernului României – 20 % şi  contribuţia Uniunii Europene – 80 %.
Conform precizărilor OJPDRP Arad,  lista beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FDADR) Administraţiile arădene care au făcut proiecte pe această măsură sunt cele din: Buteni, Socodor, Hăşmaş, Brazii, Săvârşin, Zăbrani, Felnac, Bârzava, Bata, Dezna, Şilindia, Cermei, Dorobanţi, Păuliş, Vladimirescu, Macea, Tauţ, Şiria.
De asemenea, sunt şi un număr de 23 de proiecte realizate de investitori privaţi care au investit în special în capacităţi de cazare: pensiuni agroturistice, cabane turistice dar şi în prestarea de servicii recreaţionale.

Recomandările redacției