Serviciul Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad, reaminteşte populaţiei măsurile generale care trebuie luate pentru evitarea situaţiilor de urgenţă generate de sistemele de încălzire pe timpul iernii: curăţaţi şi reparaţi obligatoriu coşurile de fum cu persoane specializate şi autorizate; aprinderea funinginii în interior la coşurile necurăţate poate produce o temperatura de 800-1000º C; tencuiţi obligatoriu coşul de fum în podul casei pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lui sunt materiale combustibile; nu utilizaţi sobe defecte, burlane metalice fisurate, reşouri electrice improvizate, instalaţii electrice improvizate cu prize defecte şi siguranţe la tablourile electrice necalibrate; nu uscaţi lemne şi rufe pe sobe şi nu lăsaţi focul nesupravegheat; nu încărcaţi soba cu lemne înainte de culcare şi nu se lasă arzătorul aprins la sobele cu gaze naturale pe perioada de noapte nesupravegheate; amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o coală de tabla de 70 x 50 cm: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact; depozitaţi cenuşa şi jăratecul în gropi speciale şi stingeţi-le cu apă; nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat; nu încercaţi cu flacără etanşeitatea buteliei de gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;  aerisiţi încăperea înainte de a aprinde focul la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale, după care întotdeauna aprindeţi mai întâi chibritul şi apoi manevraţi robinetul de alimentare cu gaz; nu folosiţi sobe cu uşi defecte; nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile; nu ardeţi lemne lungi, care nu permit închiderea uşii; nu supraîncălziţi sobele deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur; nu folosiţi afumători improvizate în podurile clădirilor, în magazii, şoproane; afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii; menţineţi libere căile de acces şi accesul la sursele de apă, curăţându-le permanent de zăpadă şi gheaţă; supravegheaţi cu atenţie colindătorii pentru că o ţigară aruncată la voia întâmplării de către aceştia, uneori chiar intenţionat, poate provoca adevărate tragedii;  menţineţi în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare pentru asigurarea evacuării la lăcaşele de cult; nu depăşiţi capacitatea maxim admisă prevăzută în documentaţiile tehnice privind numărul de persoane prezente în localuri unde se organizează revelionul; nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau de gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare; nu lăsaţi copiii să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor; nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii; nu lăsaţi copiii să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor; nu lăsaţi închişi în casă minori, nici măcar pentru câteva minute, un singur minut în care aceştia nu sunt supravegheaţi poate fi fatal.

Recomandările redacției