masuri

Compania de Apă cere scuze arădenilor şi locuitorilor din Vladimirescu pentru starea de nesiguranță creată în jurul incidentului apărut, independent de voința CAA, datorat surpării conductei de refulare care colectează apele menajere dinspre cartierul Micălaca și le dirijează în stația de epurare a municipiului.

Operatorul a anunţat că, de la 1 aprilie, ora 08:00 s-a sistat deversarea apelor uzate menajere în râul Mureș, cu dirijarea acestora înspre Canalul Mureșel. În urma solicitării CAA, ANIF Arad a întreprins acțiunea de pompare a apelor din râul Mureș, pe canalul Mureșel, prin SP Mureșel, în scopul diluării apei din canalul Mureșel, astfel încât aceasta să se încadreze în condițiile de calitate autorizate.

„Arătăm că prin diluția apelor din canalul Mureșel, cu apă din râul Mureș se elimină poluarea cu ape uzate fecaloid menajere, acestea îndeplinind condițiile de calitate autorizate. În urma analizării probei de apă provenită din Canalul Mureșel, prelevată în data de 26.03.2015, indicatorii de calitate se prezintă astfel: pH – 7,28 (admis – 6,5-8,5), MTS – 84 (admis -120), Reziduu – 816 (admis – 2000), CCOCr – 134 (admis – 280), CBO5 – 106 (admis – 110), Fosfor – 1,02, Extractibile – 12 (admis – 25), Amoniu – 12,08 (admis – 25), Azotați – 4,36 (admis – 6), Azotiți – 0,17 (admis – 1,0). Pentru asigurarea calității apei conforme în canalul Mureșel, CAA întreprinde măsura monitorizării calității în 2 puncte de prelevare (1 – apă provenită din SP2, str. Călimănești și 2 – apă provenită din canalul Mureșel cu aport de apa uzată menajeră – str. Ineului). Pentru reducerea mirosului, după caz,  apa uzată din SP2 va fi tratată chimic şi microbiologic la ore de vârf“, se arată într-un anunţ al Companiei de Apă.

Situaţia va persista pe perioada realizării investiţiei de reabilitare, în termenul estimat de realizare de 1 iunie 2015.

Recomandările redacției