matulaEuroparlamentarul Iosif Matula a susținut în plenul Parlamentului European de la Strasbourg facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta a  atras atenția că principalele obstacole care stau în calea dezvoltării IMM-urilor sunt diversitatea piețelor europene, birocrația și di­ficultatea obținerii finanțării. „Po­ten- țialul de dezvoltare al IMM-urilor este condiționat de accesul la fi­nanțare și, implicit, de adaptarea sistemului bancar la necesitățile acestora. IMM-urile dezvoltă întotdeauna relații financiare cu băncile de la nivel local. Îmbunătățirea accesului la credite locale prin reducerea rigidității împrumuturilor fi­nanciare contribuie semnificativ la creșterea competitivității întreprinderilor” a susținut Iosif Matula.
În cadrul intervenției în plenul Parlamentului European, Iosif Matula a evidențiat rolul deosebit de important al parteneriatelor pentru inovare în abordarea obstacolelor cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. „Susțin dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare care să cuprindă întreprinderi și parcuri inteligente în vederea realizării de patente și invenții într-o abordare de jos în sus“ a afirmat Iosif Matula.

Recomandările redacției