Sesiune omagială „100 de ani de la Marea Unire”, în organizarea Academiei Române . Academia Română i-a conferit d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte, rector fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, Me­dalia de Argint- „General Henri Mathias Berthelot“, pentru contribuţiile aduse de UVVG la promovarea Centenarului Marii Uniri.
Academia Română a omagiat joi, 14 iunie 2018, printr-o serie de evenimente, personalitatea generalului francez Henri Mathias Berthelot și rolul său fundamental în reorganizarea Armatei Române și victoria românilor în Primul Război Mondial. Manifes­tările au debutat în Aula Academiei Române, prin sesiunea oma­- gială „100 de ani de la Marea Unire”: „Contribuția Franței și a Misiunii Militare Franceze condusă de Generalul Henri Mathias Berthelot la refacerea, dotarea și instruirea Armatei Române în Primul Război Mondial“.
Evenimentul a fost organizat de Academia Română în parte­neriat cu Ambasada Franței, Institutul Cultural Român, Muzeul Na­țional de Istorie al României, Muzeul Național Militar, Asociația Națională a Colecționarilor de Arme, Romfilatelia, Biblioteca Aca­- demiei Române, Fundația „Patrimoniu“ a Academiei Române.
Sesiunea de lucrări ştiinţifice, moderată de acad. Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, a fost deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Aca­demiei Române, în prezența E.S. Michèle Ramis, ambasadorul Fran­ței la București, vicepreședinții Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președinte, rector fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român. cărora, Academia Română le-a acordat Medalia de Argint „General Henri Mathias Berthelot“.
În partea a doua a zilei, în Cupola de sticlă a Bibliotecii Aca­demiei Române a fost vernisată expoziția omagială „Generalul Henri Mathias Berthelot pe frontul românesc (1916-1918)“, organizată de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie al României și Muzeul Național Militar.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte şi rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Gol­diş” din Arad, a declarat: „Generalul francez Henri Mathias Berthelot a vizitat ziarul ROMÂNUL, unde s-a întâlnit cu Vasile Goldiş, corifeul Marii Uniri şi oamenii politici din acea vreme”.
Daniel Albu

Recomandările redacției