mediciUn număr important dintre medicii care profesează în serviciile publice au şi cabinete private sau sunt angajaţi ai unor furnizori privaţi de servicii de sănătate. Chiar conform Ministerului Sănătăţii, există sesizări numeroase primite din partea pacienţilor, care reclamă multe aspecte negative ale unor astfel de situaţii, toate desfăşu­rându-se în defavoarea sistemului pu­blic şi contribuind substanţial la utili­zarea ineficientă şi, de cele mai multe ori, nejustificată, a fondurilor publice pentru sănătate. Astfel, majoritatea cabinetelor private, în care lucrează aceiaşi medici angajaţi în spitale, au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce le dă dreptul de a emite trimiteri pentru tratamente în spital, care sunt decontate de asigurările publice de sănătate. Se generează astfel o cerere nu întotdeauna justificată de servicii spitaliceşti, mult mai costisitoare pentru sistem.
Dubla calitate de angajat a perso­nalului medical permite şi exploatarea inversă a circuitului pacienţilor: cei care se prezintă în serviciile publice (inclusiv la serviciile de ambulanţă) sunt îndrumaţi, sub diferite motivaţii, să se adreseze unităţilor private în care acelaşi personal medical este angajat. Astfel, pe lângă aspectul criticabil al racolării pacienţilor din serviciile pu­blice în folosul unităţilor private, apar situaţii în care un serviciu deja decontat de Casa de asigurări pentru unitatea publică este plătit încă o dată de către pacient, la cabinetul privat, sau chiar este decontat a doua oară către asigu­rările de sănătate dacă furnizorul res­pectiv are contract cu Casa de asigurări.
Deocamdată însă, dubla calitate de angajat nu este interzisă de lege, iar racolarea de pacienţi din sectorul pu­blic către cel privat se poate face fără nici un fel de probleme. „La nivelul judeţului nostru, cel puţin până în prezent, nu există nici o plângere în acest sens. Este perfect legal ca un medic să profeseze atât în sectorul public cât şi în cel privat. Pacientul este liber să aleagă dacă se duce sau nu în cabinetul privat al medicului, când acesta îi recomandă acest lucru“, ne-a declarat dr. Titus Ududec, preşedintele Colegiului Medicilor Arad.
În acelaşi timp, Ministerul Sănătăţii atrage atenţia că astfel de situaţii trebuie analizate şi din perspectiva unui potenţial conflict de interese între ca­litatea simultană de angajat în sistemul privat şi în cel public a unui cadru medical, în special dacă acesta are şi o funcţie de conducere. Conform ministerului, la nivel naţional sunt cunoscute în acest sens, de exemplu, situaţii în care echipamentele unor secţii de imagistică medicală (aparate de radiologie, tomografie, RMN) sunt defecte şi rămân nereparate, în timp ce unitatea privată de imagistică la care lucrează în paralel şeful secţiei publice funcţionează din plin, deservind şi pacienţii care sunt redirecţionaţi din secţia publică.

Recomandările redacției