audiereMergând pe considerentul că prevenţia în sănătate este mai avantajoasă, din toate punctele de vedere, decât tratamentul în sine, medicii de familie din judeţul Arad au iniţiat un proiect prin care vor să atragă atenţia Ministerului Sănătăţii, însă şi opiniei publice, despre importanţa alocării de fonduri înspre această ramură. Opiniile lor au fost consemnate în cadrul unei dezbateri publice, organizate la nivel naţional, la Târgu Mureş.
„Din judeţul nostru s-au strâns 45 de opinii legate de importanţa alocării mai multor fonduri pentru prevenţie. Principalele efecte pozitive asupra populaţiei – beneficiarii prevenţiei în sănătate – sunt menţinerea şi îmbu­nă- tăţirea calităţii vieţii, menţinerea stării de sănătate, precum şi creşterea nivelului de educaţie pentru o viaţă sănătoasă“, ne-a declarat dr. Adrian Dă­răbanţiu, preşedintele Patronatului Medi­cilor de Familie Arad.
Din perspectiva medicilor, principalele efecte benefice sunt prevenţia primară (imunizările, se adresează omului sănătos), prevenţia secundară (reducerea riscului la pacienţii fără manifestări clinice, identificarea riscurilor de îmbolnăvire, depistarea bolilor în stadii incipiente) şi prevenţia terţiară (de evitare a complicaţiilor bolilor, printr-o atentă şi competentă monitorizare a acestora). În acest sens, dezi­deratele sunt sănătatea populaţiei şi efi­- cientizarea cheltuielilor publice în sănătate pe termen lung şi mediu.
„Opiniile scrise sintetizate subliniază şi riscurile de eşec ale prevenţiei în sănătate, principalul fiind corelat cu incoerenţa la nivel politic, mai ales atunci când este vorba despre strategii, programare şi implementare. Principalele măsuri ce ar trebui prevăzute în strategia de prevenţie al Ministerului Sănătăţii sunt: programele de imu­nizări; consultaţiile preventive cu accent pe partea de educaţie şi igienă şi programe de screening pentru principalele grupe de risc, în boli la care aceas­tă formă de prevenţie este posibilă (cancer de col uterin, cancer de co­lon, ma­mar, melanom malign etc)“, ne-a declarat Simona Fiţ, consultant Advocacy.
Au fost subliniate şi situaţiile diferitelor categorii socio-profesionale expuse la riscuri mai mari, precum şi necesitatea defi­nirii pachetelor de servicii medicale, cu struc- turi diferenţiate în funcţie de necesităţi.

Recomandările redacției