OLYMPUS DIGITAL CAMERAActualul sistem de sănătate şi-a demonstrat, de foarte mult timp, ineficienţa. Spitalele supravieţuiesc de pe o zi pe alta, cu cheltuieli inimaginabil de mari, celelalte ramuri fiind la fel de ineficiente, personalul medical părăseşte în masă ţara, iar starea de sănătate a populaţiei se agravează de la an la an. Toate acestea se întâmplă pe fondul alocării unor sume exorbitante către sistemul de sănătate, care însă nu se regăsesc în prea multe rezultate.
Pentru a eficientiza sistemul sa­nitar, medicii de familie arădeni au lansat o teorie care ar revoluţiona Sănă­tatea. „Vrem schimbarea totală a sistemului de sănătate. Există două variante: sistemul să fie sprijinit în totalitate de către Ministe­rul Sănătăţii, ceea ce ar duce la des­­fiinţarea caselor de asigurări de sănătate sau un sistem în care să existe mai multe case de asigurări. Dispariţia monopolului Casei de Asigurări este însă absolut necesară, în oricare dintre variante. În momentul de faţă sistemul este ceva de genul unei «ştruţo-cămile», cu efecte catastrofale pentru toţi actorii implicaţi în sistemul de să­nătate. Mai multe case de asigurări de sănătate ar duce la creşterea calităţii serviciilor medicale. În acest moment noi, medicii de familie, sun­tem captivii unei singure case de asigurări. Ţinând însă cont de con­diţiile economice ale ţării noastre, se impune mai degrabă un sistem sanitar social, cu sprijin exclusiv din partea Ministerului Sănătăţii. În condiţii normale, asta ar trebui să conducă la desfiinţarea CAS-ului“, a declarat dr. Adrian Dărăbanţiu, pre­şe­dintele Patronatului Medicilor de Fa­mi­lie Arad.
Propunerea lansată de către medicii de familie a fost expusă conducerii Ministerului Sănătăţii, în cadrul unei videoconferinţe.
În schimb, dr. Gheorghe Domşa, pre­şedintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad nu a dorit să facă nici un fel de comentariu faţă de propunerea medicilor. „Este propunerea lor, să vedem ce se va întâmpla“, a spus Domşa.
Modificări la pachetul de bază
Pachetul de bază la nivelul medicinii de familie va suferi câteva modificări. Prevenția trebuie separată de restul consultațiilor. Consultația preventivă de evaluare a riscului individual nu a existat până acum. Nu tre­buie confundată cu vechea consultație de bilanț anual. Prevenția pentru copii este mai bine definită. Introducerea unor consultații speciale pentru riscurile și problemele de sănătate cu cel mai mare impact asupra popula­ției – afecțiuni prioritare: riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip II, boală cronică respiratorie obstructivă, de­presie și tulburări de creștere și dezvoltare la copil. Structurarea mai rigu­roasă a serviciilor, astfel încât pacientul să știe la ce anume are dreptul. Pachetul de bază nu limitează numărul de prezentări pentru probleme de sănătate noi sau pentru agravarea unor probleme mai vechi.
Ori de câte ori intervine o modificare în starea de sănătate, ori de câte ori o persoană se simte rău sau are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate are dreptul să se adreseze medicului de familie, indiferent de vârstă, fiind vorba despre consultaţii în afara programului de prevenţie. Consul­tația pentru probleme noi de sănătate/ episoade acute nu trebuie confundată cu urgența (stări foarte grave, ameninţătoare de viaţă), pentru care pacientul sună la 112. Consultaţiile preven­tive pentru copii se acordă la medicul de familie periodic și urmărește creșterea și dezvoltarea copilului, nutriția, depistarea riscurilor și intervenția în acest sens. Include evaluarea copilului la intrarea în şcoală. Se referă şi la depistarea riscurilor la adolescent şi consiliere pentru stil de viaţă sănătos şi evitarea consumului de alcool, tutun sau droguri. Medicul de familie este cel care face vaccinările prevăzute în schema națională de vaccinări obligatorie pentru copii. Consultaţiile preventive pentru adultul sănătos sunt consultații programate mai complexe, în care se evaluează starea de sănătate și se identifică posibilele riscuri, pentru persoanele care nu au o nicio problemă de sănătate. Se fac o dată la trei ani pentru cei sub 40 de ani și o dată pe an pentru cei de peste 40 de ani. În cadrul acestor consultații cu rol de prevenție intră atât examinarea propriu-zisă, cât și un set de investigații la frecvența recomandată pentru grupa de vârstă și sex. Aceste consultații de evaluare nu trebuie confundate cu consultația la medicul de familie pentru probleme de sănătate nou apărute. Pentru o problemă nouă de sănătate (durere, stare de rău, febră etc), care nu reprezintă urgență, orice persoană asigurată se va adresa medicului de familie, de câte ori are nevoie. Medicul de familie consultă pacientul (1-3 consultații în funcție de caz) și îi prescrie un tratament, iar la nevoie îl trimite la analize (1-6 analize). Dacă problema de sănătate nu se poate rezolva de către medicul de familie, acesta dirijează pacientul către medicul specialist din ambulator sau către spital, după caz.

Recomandările redacției