colegiu

Bugetul pe întregul an este de 28 de milioane lei

În primele nouă luni ale anului, plata pentru asistenţa medicală primară în întreg judeţul Arad a fost de aproape 22 milioane de lei. „Din bugetul alocat pentru anul 2014 pe acest tip de asistenţă medicală de 28.683,00 mii lei s-au decontat în primele nouă luni ale anului 2014 suma totală de 21.852,81 mii lei din care 20.966,45 mii lei reprezentând contravaloarea punctelor per capita şi pe servici realizate de către medici de familie aflaţi în contract cu CAS Arad, iar 886,34 mii lei reprezentând atât contravaloarea serviciilor medicale prestate de medici de familie în baza convenţiilor de furnizare de servici în asistenţa medicală primară cât şi contravaloarea serviciilor incluse în plata pe serviciu şi în plata per capita regularizate în funcţie de valoarea definitivă pe plan naţional a punctului per capita şi pe serviciu“, a declarat dr. Gheorghe Domşa, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Arad.

Astfel, creditul bugetar aprobat în anul 2014 pentru asistenţa medicală primară este de 28.550 mii lei, execuţia bugetară până la data de 30.09.2014 fiind de 21.461,75 mii lei.

În perioada de contractare, Casa de Asigurări de Sănătate Arad a încheiat un număr de 251 de contracte cu furnizori de servici medicale în asistenţa medicală primară care existau în contract cu CAS Arad la data de 30.05.2014. Pe parcursul trimestrului I I din cei patru furnizori care au încheiat convenţii de furnizare de servici medicale în asistenţa medicală primară, doi au îndeplinit condiţiile pentru a încheia contracte, astfel încât numărul total de contracte aflate în derulare s-a majorat cu încă două contracte. Astfel, la data de 30.09.2014 se aflau în contract cu CAS Arad un număr de 253 de furnizori din care îşi desfăşoară activitatea 265 de medici de familie de familie cu liste de pacienţi şi trei medici de familie angajaţi. Din numărul total de contracte, 182 sunt organizate ca centre medicale individuale înfiinţate conform OG 124/1998 şi 71 sunt organizate ca SRL-uri. În mediul urban îşi desfăşoară activitatea 146 de medici cu listă de pacienţi iar în mediul rural 119 de medici.

Din cei 265 de medici de familie care raportează activitatea medicală în asistenţa medicală primară, nouă sunt medici de medicină generală,132 sunt medici specialişti şi 124 sunt medici primari.colegiu2

Pe parcursul anului 2014 nu s-au înregistrat modificări substanţiale în ceea ce priveşte numărul de asiguraţi şi numărul de persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii înscrise pe listele medicilor de familie. Astfel, la data de 30.09.2014, persoanelor care au beneficiat de servicii medicale în cabinetele de asistenţă medicală primară li s-au furnizat un număr de 991.196 de consultaţi incluse în plata pe serviciu medical şi un număr de 1.187.347 de servicii medicale incluse în plata per capita. În această perioadă, medicii de familie au raportat un număr de 2.548.8 3,6 puncte per capita, şi un număr de 6.378.958,35 puncte per serviciu.

 

 

 

 

 

Recomandările redacției