mediiciCei peste 260 de medici de familie care îşi desfăşoară activitatea în judeţul nostru, au motive de bucurie: începând cu acest an, Ministerul Sănătăţii propune o remodelare a mecanismelor de finanţare şi de distribuire a fondurilor, pe baza redefinirii priorităţilor strategice de sănătate publică, atât între diferitele paliere ale asistenţei de sănătate (primară, secundară şi terţiară) cât şi între cele două tipuri de furnizori publici şi, respectiv, privaţi.
Astfel, Ministerul Sănătăţii susţine creşterea sumelor alocate pentru asistenţa primară şi pentru cea ambulatorie (asigurată majoritar de furnizori privaţi), care pot asigura rezolvarea unei părţi importante dintre cazurile care sunt tratate astăzi în spitale, cu costuri mult mai reduse şi, în consecinţă, cu o creştere a eficienţei de utilizare fondurilor publice. Stimularea activităţii de asistenţă medicală primară şi ambulatorie, inclusiv prin introducerea de noi mecanisme suplimentare de finantare (plata pe rezultat) va conduce la o dezvoltare a intervenţiilor preventive şi la o reducere a spitalizărilor nejustificate.
„În toată lumea unde medicina de familie beneficiază de o susţinere echitabilă, costurile sănătăţii sunt mai mici. Prevenţia este o măsură care poate scăpa sistemul sanitar de costuri uriaşe, dar pentru asta este nevoie de susţinere. Medicina de familie este rentabilă pentru sistemul sanitar acolo unde comunitatea locală se implică. Există ţări în care salariile angajaţilor cabinete­lor medicilor de familie (secretare) sunt asigurate de către comunita­tea locală. Din păcate, la noi acest lucru nu se petrece decât în foarte rare cazuri. Un asemenea caz, în care comunitatea locală se implică, iar acest lucru se vede, este Şiria. Autorităţile locale au investit într-un centru de permanenţă medicală care asigură foarte multe din cazurile, care în mod normal, ar fi ajuns la spital“, ne-a declarat dr. Adrian Dărăbanţiu, preşedintele Patronatului Medicilor de Familie Arad.
Asistenţa medicală primară este în totalitate asigurată de furnizori privaţi, prin medici de familie organizaţi în cabinete de medicină de familie, prin practica individuală a medicilor sau prin diferite forme de asociere ale acestora.
Furnizorii din sistemul privat deţin o pondere covârşitoare şi în asigurarea asistenţei medicale ambulatorii decontate prin sistemul de asigurări de sănătate, atât cea de specialitate cât şi cea paraclinică (laboratoare de analize medicale, explorari imagistice, servicii imagistice (echografie, CT, RMN, etc). Singurii furnizori publici care pot deconta către casele de asigurări de sănătate servicii de asistenţă medicală ambulatorie au rămas unităţile spitaliceşti, prin ambulatoriile integrate ale spitalelor.

Recomandările redacției