mediciMedicii de familie au câştigat disputa cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu vor mai fi nevoiţi să distribuie cardurile naţionale de sănătate. Distribuirea cardurilor a reprezentat principalul motiv de dispută între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi medicii de familie. În timp de Casa susţinea că, potrivit legislaţiei în vigoare, este de datoria medicilor să distribuie pacienţilor aceste cârduri, cadrele medicale refuzau cu orice preţ această responsabilitate, invocând ca motiv lipsa timpului şi faptul că în nici o altă ţară europeană nu a mai existat o astfel de situaţie.
Deşi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat încă de anul trecut că, începând cu 1 ianuarie 2013, ro­mânii vor putea intra în posesia cardurilor electronice de sănătate, acest lucru nu s-a întâmplat până în acest moment. Mai mult, preşedintele Patronatului Me­dicilor de Familie Arad, Adrian Dără­banţiu, a declarat că medicii de familie nu ar trebui să fie responsabili de distribuirea cardurilor de sănătate, deoa­rece acest lucru nu intră în atribuţia lor. „Nu este treaba medicului de familie, este un act birocratic care nu ne priveşte, iar cardul de asigurat este legătura între asigurator, respectiv Casa de Asigurări şi asigurat, res­pectiv pacienţii, şi este un document de identificare. Aşadar nu este legal ca o terţă instituţie sau o terţă persoană să interfereze între cel care emite cardul, respectiv Casa de Asigurări şi cel care primeşte cardul, respectiv pacientul. Este strict legătura între asigurator şi asigurat“, a declarat dr. Dărăbanţiu.
Medicii au mai spus că CAS este singura responsabilă de relaţia cu cetă­ţenii asiguraţi, pe care are obligaţia să îi informeze şi asiste în privinţa drepturilor şi obligaţiilor reciproce. Distribuţia, verificarea şi validarea cardurilor de asigurat trebuie realizată în sediile CAS, de către funcţionarii casei. Cardul aparţine casei de asigurări, nu cabinetului de medicină de familie, astfel încât nu există nici un motiv pentru care formularul să fie completat în cabinet, în timpul consultaţiei medicale. În final, la primirea cardului, asiguratul are obligaţia să schimbe codul PIN al cardului de asigurat. „Şi această procedură este potrivit să se realizeze la ghişeul casei de asigurări, nu în cabinet, unde se desfăşoară un act medical. Cabinetele medicale de medicina familiei trebuie să fie locul unde pacienţii solicită servicii medicale, nu locul unde asiguraţii sunt trimişi să îşi rezolve problemele administrative, birocratice, de către CAS, prin intermediul presei şi a legislaţiei elaborate fără consultarea practicienilor“, a mai declarat Dărăbanţiu.

Recomandările redacției