apaNoi lucrări de amploare în mega-proiectul pea p-canal vor începe la Pâncota şi Păuliş. Compania de Apă Arad S.A. semnează cel de-al paisprezecelea contract de lucrări din cadrul proiectului major de apă şi canalizare al judeţului Arad

Compania de Apă Arad a anunțat semnarea Contractului CL8 „Staţii de epurare noi în Pâncota şi Păuliş şi colector de transfer ape uzate aferent”, din cadrul Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”, proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, al cărui beneficiar este Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Arad S. A.

Contractul va fi parafat în data de 25 august 2014 și este cel de-al paisprezecelea şi ultimul contract de lucrări adjudecat în cadrul proiectului major de investiţii şi a fost atribuit, prin licitaţie deschisă Asocierii S.C. Radexim Trans S.R.L. – S.C. Adiss S.A. – S.C. Tisoti Exim S.R.L.

Lucrările, cu o valoare de 20.664.608 de lei se vor derula pe o perioadă de 14 luni începând cu data semnării, urmate de perioada de notificare a defectelor de 12 luni. Acesta este un contract de tip proiectare – execuţie şi cuprinde proiectarea de detaliu şi execuţia construcţiilor civile, a instalaţiilor mecanice şi electrice, inclusiv furnizarea şi montarea echipamentelor aferente, pentru staţiile de epurare din Pâncota şi Păuliş, fiind prevăzut şi colectorul de transfer ape uzate către Staţia de Epurare Păuliş.

Contractul presupune construcţia unei staţii de epurare noi în oraşul Pâncota, proiectată pentru o populaţie de 7.000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1146.1mc/zi şi construcţia unei staţii de epurare în localitatea Păuliş proiectată pentru o populaţie de 7000 locuitori la un debit mediu zilnic de 1236.97 mc/zi. Lucrările se ridică la valoarea de 9.901.318,52 de lei pentru Staţia de Epurare Pâncota respectiv 10.482.000 de lei pentru localitatea Păuliş.

Derulat în perioada 2007-2015, întregul proiect POS Mediu are o valoare totală de 520.606.948 lei, din care 76,48% reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, 11,70% cea a Guvernului României, iar 1,80% contribuţia autorităţilor locale din aria proiectului, diferenţa de 10,02% fiind obţinută de S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin credit bancar garantat de Consiliul Judeţean Arad. Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa prioritară 1:. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată.

Recomandările redacției