Consilierii municipali au fost convocaţi, astăzi, la o nouă şedinţă extraordinară. Aceasta va avea loc începând cu ora 10. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte. Dintre acestea amintim proiectul cu privire la ates­- tarea unor administratori de imo­bile; proiectul privind repartizarea unor locuinţe ANL; un proiect privind repartizarea unor locuinţe persoanelor evacuate din imobilele restituite foştilor proprietari; proiecte cu privire la planul de ocupare a funcţiilor publice la Centrul Municipal de Cultură,  aprobarea planului  de ocu­pare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al prima­rului;  aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliției Locale; aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice de la DDAC, dar şi proiecte care vizează  modificarea şi completarea Hotărârii nr.179/ 2005, pentru normarea parcului auto la dispoziţia Primăriei Munici­piului Arad şi stabilirea consumului de carburanţi; modificarea art. 2 al Hotărârii CLM nr.245/2016 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară; trece­rea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul CET Hidrocarburi; şi reglementarea juridică a unor tere­nuri situate în municipiu.        (L.Ş.)

Recomandările redacției