Transferul dreptului de proprietate se poate face într-o manieră mult mai ușoară, după ce ministerul Finanțelor Publice modifică și completează, printr-un proiect de hotărâre, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007.

Proiectul de act normativ creează atât posibilitatea transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat către un alt investitor persoana fizică cât şi posibilitatea de a solicita răscumpărarea acestora înainte de scadență. Astfel, titlurile de stat destinate populației emise prin Programul Tezaur vor fi tranzacționabile între persoane fizice şi răscumpărabile de către stat la solicitarea investitorilor.

Modificările propuse de MFP cadrului legal aplicabil emisiunilor de titluri de stat dedicate populației vin în sprijinul investitorilor care vor putea vinde în condiții de piață optime titlurile de stat deținute.

Mecanismul de răscumpărare anticipată sau de transfer al dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru titlurile de stat distribuite prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, respectiv ordin  comun al ministrului Finanțelor Publice și al ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru titlurile distribuite prin intermediul oficiilor poștale din rețeaua Companiei Naționale Poșta Română S.A. Acest mecanism va include și modalitatea de deducere a cheltuielilor aferente răscumpărării, prin reținerea din valoarea nominală a eventualelor plăți de dobândă, dacă acestea au fost efectuate”, se arată în comunicatul dat de ministerul Finanțelor Publice.

În data de 6 iulie 2018 s-a încheiat prima emisiune de titluri de stat pentru populație lansată de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului TEZAUR – ediția CENTENAR, cu o maturitate de 5 ani și o dobândă de 5 % pe an.  Volumul total de subscriere atins a fost de peste 786 milioane de lei.

Recomandările redacției