pensiuniAvând posibilitatea de a accesa fonduri europene asociindu-se prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală, fermierii şi primăriile din zona de nord a judeţului a acţionat ca atare pentru a beneficia pe cât posibil de aceste oportunităţi.
Astfel, după cum ne-a precizat inginerul Arsenie Handra, din cadrul Oficiului Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi pescuit (OJPDRP) Arad „fermierii şi primăriile din comunele Socodor, Grăniceri, Pilu, Apateu, Zerind, Mişca, Cermei, Sintea Mare, Beliu, Craiva, Hăşmaş, Archiş, Şicula, Seleuş, Şepreuş, Ză­rand, Olari, Şimand şi oraşul Chişineu Criş au acce­sat, în anul 2012, bani prin proiectele pentru dezvoltare rurală în va­loare de peste două milioane de euro. Acest lucru s-a realizat prin intermediul Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru“.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în perioada 2012-2015 – sunt disponibile pentru această microregiune fonduri nerambursabile în valoare de 2.285.500 euro pentru proiecte de dezvoltare rurală.
În primul an de funcţionare, echipa tehnică a lansat 13 apeluri de selecţie pentru astfel de proiecte. Acestea sunt următoarele: M 411.11 „Sprijinirea Fermelor Agricole de Semisubzistenţă” – o sesiune; M 411.41 „Formare profesională pentru tinerii fermieri şi fermele de semisubzistenţă” – trei sesiuni; M 411.23 „Creşterea Valorii Adăugate a Produselor Agricole şi Forestiere” – două sesiuni; M 411.21 „Modernizarea exploataţiilor agricole” – două sesiuni; M 411.42 „Înfiinţarea grupurilor de producători” – o sesiune; M 413.12 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” – o sesiune; M 413.22 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi pune­rea în valoare a moştenirii rurale” – două sesiuni; M 413.13 „Încurajarea activităţilor turistice” – o sesiune.
După cum s-a precizat în cadrul situaţiei de bilanţ, în urma derulării acestor sesiuni au fost selectate de către GAL un număr de 46 de proiecte, în valoare totală de 2.271.222 euro. Valoarea totală a sprijinului acordat (fonduri nerambursabile) se ridică la 1.548.368 euro, diferenţa urmând a fi suportată de către beneficiari ca şi cofinanţare a proiectelor. Pentru proiectele aferente măsurii 413.12, alocarea financiară a fost epu­izată încă de la prima sesiune, fiind depuse la GAL şi selectate un număr de 12 proiecte, toate acestea fiind în prezent în procedura de contractare. Pentru măsura 411.41 au fost selectate un număr de 16 proiecte, din totalul de 21 prevăzute în Strategia de Dezvoltare. Şapte sunt deja la contractare, alte nouă urmând a fi verificate de către APDRP. Pe măsura 413.22 au fost depuse la GAL MVC un număr de 11 proiecte, şase sunt la faza de contractare, cinci urmând să fie verificate. Alte şapte proiecte au fost depuse pe măsura 411.21, toate fiind selectate. Acestea se află în procedura de contractare.
Tot inginerul Arsenie Handra a făcut precizarea că „în prezent se află des­chise sesiuni de depunere de proiecte pentru măsurile 411.41 şi 411.21. Toate aceste sesiuni se vor închide în data de 15 ianuarie 2013“.

Recomandările redacției