Motto:
„Căci toţi se nasc spre a muri
Şi mor spre a se naşte.”
(Luceafărul)

În fiecare an, la 15 ianuarie, românii de pretutindeni sărbătoresc ziua de naştere a poetului nepereche Mihai Eminescu.
Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” din Arad îmbracă mereu haine de sărbătoare. Această zi specială este marcată prin diverse activităţi care antrenează atât elevii ciclului primar, cât şi pe cei din ciclul gimnazial.
Elevii clasei a III-a A, prof. înv. primar Cornelia Fizedean, au ales să îi dedice o activitate specială, desfășurată sub forma unui Cerc literar-artistic.
Fiecare elev și-a adus propriul volum de poezii, din care am lecturat: „Somnoroase păsărele”, „Ce te legeni…” și câteva strofe din „Luceafărul”. De asemenea, am audiat și intonat cântece pe versuri ale marelui poet: „Mai am un singur dor”, „Pe lângă plopii fără soț”. Copiii îndrăgesc poeziile lui Eminescu, le recită cu multă plăcere și sunt atrași de poveștile și de misterele din spatele lor. În ora a doua, au recreat poezia „Somnoroase păsărele” printr-un colaj de elemente artistico-plastice. Activitatea s-a încheiat cu vizionarea unui filmuleț despre viața marelui poet și cu  o expoziție a lucrărilor realizate.
Elevii clasei a IV-a B, prof. înv. primar Mariana Bogdan, l-au omagiat pe Eminescu  prin realizarea unei scente care a avut ca punct de plecare poemul Luceafărul, un concurs de recitare a poeziilor preferate şi nu în ultimul rând rea­lizarea unor colaje din poeziile recitate. Colajele obţinute au împodobit  clasa, realizându-se  un cadru feeric  potrivit acestei sărbători. Fiecare copil şi-a confecţionat un ecuson pe care l-a purtat cu mândrie în această zi deosebită.
Activitatea desfăşurată i-a motivat pe copii, fiecare dintre ei şi-a exprimat dorinţa de a citi acasă câteva dintre poeziile marelui nostru poet.
Elevii clasei a IV-a G, prof. înv. primar Hildegard Horvath – au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu şi au cântat.
Elevii clasei a II –a B, prof. înv. primar Florentina Tudor, au desfăşurat prima parte a activităţii, în sala de clasă, unde au citit poezii scrise de marele poet, au realizat desene şi au interpretat Somnoroase păsărele; iar în partea a doua au vizitat expoziţia din biblioteca şcolii şi au audiat cu plăcere poezii recitate de actori români.
Activităţile dedicate omagierii marelui poet au urmărit o selectare a informaţiilor privind bio­grafia şi opera poetului Mihai Eminescu, recitarea unor poezii eminesciene cunoscute, vizită la biblioteca şcolii şi realizarea unei expoziţii de carte.
Astfel, elevi din clasele gimnaziale, au oferit informaţii colegilor din celelalte clase privind biografia genialului poet. De asemenea, la biblioteca şcolii „Radu Moldovan”  au fost recitate poezii eminesciene cunoscute şi s-au propus audiţii din poemele: „Luceafărul”, „Odă”, „Ce te legeni…”, „Dorinţa”, „Floare albastră”. De asemenea, în holul principal, a fost realizată o expoziţie de carte cu sprijinul bibliotecarei Elena Boţoc.
Toate aceste activităţi au urmărit cunoaşterea şi respectarea de către elevi a valorilor culturale naţionale, însuşirea cunoştinţelor prin intermediul activităţilor omagiale, creşterea interesului pentru lectură şi sensibilizarea elevilor faţă de opera eminesciană.
Activităţile omagiale au fost  propuse de membrii catedrei de limba şi literatura română a Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad.
Această zi a fost  specială pentru toţi cei implicaţi. Felicitări!
Prof. Nicoleta Ştiop
Prof. înv. Primar
Florentina  Tudor

Recomandările redacției