Mii de fermieri arădeni au pri­mit avansul de plată pe suprafață, de la Agenția de Plăți și Inter­venție în Agricultură.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2016, este de 128,2 mili­oane euro pentru un număr de 154.003 fermieri care au depus cerere unică de plată.
S-au plătit din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 110,2 milioane euro dintr-un total alocat României de 1.772 milioane euro, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 699/ 2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.
Diferența de 18 milioane euro reprezintă avansul pentru Măsura 13 – „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri spe­cifice”, măsura de dezvoltare rurală delegată de AFIR, din Fondul European Agricol pentru Dezvol­tare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la Bugetul Național.
Pot fi plătite avansurile pentru plăţile directe numai după finali­zarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Re­gulamentul (UE).
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană.

Recomandările redacției