Mii de fermieri care au depus cereri de plată pe suprafață au beneficiat până la finele lunii trecute, de avansul aferent campaniei 2016.
Acest total al plăților a fost posibil ca urmare a asigurării, în cursul lunii noiembrie, a fondurilor necesare în bugetul Mi­nisterului Agriculturii, mai exact suma de 1,09 miliarde lei prin ordonanta de rectificare a bugetului și pe lângă aceasta, resurse suplimentare în sumă de 1,7 miliarde lei prin redistribuiri de sume de la alți ordonatori principali de credite în conformitate cu prevederile Legii 338/2016 a bugetului de stat pe anul 2016.
Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură reamin­tește că statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plătilor directe și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale.
De asemenea, pentru anul de cerere 2016, avansurile se pot aloca pentru plătile directe numai după finalizarea controalelor administrative.
Plăţile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se efectuează la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro.
(S.S)

Recomandările redacției