primariaPe principiul „cel mai deştept cedează“, Ministerul Educaţiei a prelungit termenul de primire a reţelei şcolare şi a planului de învăţământ, după ce Primăria Arad a demonstrat că are nevoie de mai mult timp de… gândire pentru a colabora cu Inspectoratul Şcolar. Termenul limită până la care inspectoratul trebuia să trimită situaţia reţelei şcolare şi a planului de învăţământ minis­terului este data de 15 ianuarie, adică astăzi. Pentru că Primăria Arad nu a dat însă nici un semn de viaţă, Ministerul Educaţiei a prelungit termenul de primire până la începutul lunii februarie.
„Pentru a veni în întâmpinarea primăriei, noi am întocmit reţeaua şcolară încă din luna octombrie a anului trecut. Toate celelalte primării, inclusiv Consiliul Judeţean Arad, ne-au răspuns încă din luna decembrie. Abordând o rea-voinţă evidentă, Primăria Municipiului Arad este singura care nu ne-a răspuns nici acum. În plus, pentru fiecare unitate de învăţământ trebuie întocmite câte 20 de anexe. Singura reacţie a reprezentanţilor primăriei a fost aceea să ne înştiinţeze că vor face o şedinţă extraordinară în cursul acestei săptămâni, în cadrul căreia să fie dezbătută reţeaua şcolară“, ne-a declarat Claudius Mladin, inspectorul şcolar general.
În 20.11.2013, în vederea emiterii avizului conform, cu caracter obliga­toriu,  ISJ Arad a transmis adrese către Consiliul Judeţean Arad şi Consiliile locale din municipiu şi judeţ, prin care s-a solicitat Proiectul privind organizarea/ reorganizarea reţelei şcolare  a unită­ţi­lor de învăţământ preuniversitar de stat şi  particular pentru anul şcolar 2014-2015, din raza teritorială, în vederea desfăşurării demersurilor pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor. De asemenea, ISJ Arad, prin Anexele la adresa menţionată mai sus, a transmis sugestii de reorganizare a reţelei şcolare. Consiliul de Administrație al ISJ Arad a analizat în ședința din 17.12.2013, aceste propuneri, care în majoritate erau în concordanță cu propunerile ISJ Arad, cu excepția propunerii Primăriei Arad.
Analizând varianta transmisă de Primăria Arad, Consiliul de Administraţie al ISJ ARAD a constatat următoarele: din propunerea Primăriei, în cadrul reţelei unităţilor de învăţământ particular au fost  omise trei structuri arondate unor unităţi cu personalitate juridică. De asemenea, a fost omisă o unitate de învăţământ de nivel gimnazial special, cu personalitate juridică, Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă, Arad.
Pentru emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare, Ins­pectoratul Şcolar a ţinut cont şi de ur­mătoarele criterii: calitatea educaţiei fur­nizată de unităţile de învăţământ, eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane şi încadrarea unităţii cu personalitate juridică în numărul de posturi aprobat, corelat cu numărul de elevi.
(G.A.)

Recomandările redacției