Ministerul Educaţiei atrage atenţia că siguranţa în şcoală este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a Inspectoratului Şcolar, a Inspectoratului Judeţean de Poliţie, a Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie şi a unităţilor şcolare. Astfel, ministerul monitorizează constant aplicarea măsurilor pentru reducerea cazurilor de violenţă înregistrate în unităţile de învăţământ preuniversitar, alături de ceilalţi factori direct responsabili de prevenirea şi combaterea acestui fenomen. În acest context, ministerul consideră că se impune reevaluarea strategiei privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. În plus, regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, aflat în circuit de avizare, conţine un capitol special destinat măsurilor de combatere a violenţei în şcoală. O componentă căreia trebuie să i se acorde importanţă sporită este cea de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul unităţilor de învăţământ prin comisiile de coordonare şi monitorizare înfiinţate atât la nivel naţional şi judeţean, cât şi la nivelul instituţiilor de învăţământ.
Între demersurile pe care ministerul le recomandă Inspectoratului Şcolar Arad în mod curent se numără dezbaterile publice cu participarea elevilor, părinţilor, reprezentanţilor comunităţilor locale şi ONG-urilor, respectiv introducerea în regulamentele de ordine internă ale şcolilor, în funcţie de condiţiile specifice, a acelor prevederi care să contribuie la reducerea posibilităţilor de apariţie a actelor de violenţă.

Recomandările redacției