controaleCa urmare a numeroaselor exemple apărute în mass-media referitoare la condiţiile igienico-sanitare precare din unele unităţi sanitare, ministrul Sănă­tăţii, Eugen Nicolăescu, a elaborat o scrisoare pentru preşedinţii de Consilii Judeţene, solicitându-le ca împreună, autorităţi centrale şi locale, să vină în sprijinul unităţilor sanitare care se confruntă cu dificultăţi de organizare şi asigurare a unor condiţii optime de curăţenie. Ministrul Sănătăţii consideră că, indiferent de situaţia sistemul sanitar românesc, în prezent, nesatisfăcător atât pentru pacienţi, cadre medicale, cât şi pentru autorităţi, un standard elementar de curăţenie şi igienă trebuie asigurat de către toţi managerii unităţilor sanitare, fapt care ar demonstra respect atât faţă de profesioniştii din sistem cât şi faţă de pacienţi. Astfel, ministrul a dispus Di­recţiei de Sănătate Publică realizarea unui control tematic în toate spitalele publice din Arad în perioada 01.03.2014 – 31.05.2014, urmând ca rezultatele să fie prezentate la sfârşitul lunii iunie.
Precizăm că aceste controale au ca scop impulsionarea managerilor de spitale pentru aplicarea corectă a prevederilor legilor sanitare şi efectuarea unor activităţi pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienţi.
Ministerul solicită sprijinul Consiliului Judeţean Arad
De asemenea, ministrul Sănătăţii a cerut conducerii Consiliului Judeţean Arad să susțină demersurile Ministerului Sănătății prin asigurarea colaborării dintre structura de specialitate a CJ și Direc­ția de Sănătate Publică. „Un domeniu concret care trebuie avut permanent în atenție, de la care nu putem face nici cel mai mic rabat, este acela al menținerii unei stări optime de curățenie, fără de care calitatea actului medical poate fi periclitată. În acest context, Ministerul Sănătății, în colaborare directă și permanentă cu reprezentanții autorităților locale, va declanșa o amplă acțiune prin care își propune să formeze atitudini clare și ferme pentru realizarea, menți­nerea și întreținerea unei curățenii ireproșabile în toate componentele unităților sanitare. Exemplele ne­gative semnalate în ultima perioadă în mass-media reprezintă un semnal deosebit de serios pentru noi, autorităţi centrale şi locale, drept pentru care nerespectarea regulilor de igienă trebuie combătută şi sancţionată cu exigenţă, astfel încât actul medical să poată fi desfăşurat în cele mai bune condiţii. Impunerea aplicării și respectării regulilor și normelor  de curățenie și dezinfecție în unitățile sanitare este obligația conducerii unității sanitare. Controlul exigent și monitorizarea modului de respectare a acestora este obligația noastră. O acţiune de anvergură va fi declanşată începând cu 01.03.2014 cu scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor şi acţiunilor din cadrul programelor privind efectuarea curățeniei, dezinfecției, dezinsecției și deratizării în spitale, precum și pentru asigurarea, în cantități sufici­ente, a materialelor și produselor destinate acestor activități“, se arată în scrisoarea ministrului Sănătăţii adresată conducerii Consiliului Judeţean.

Recomandările redacției